2. Histeria pourazowa moze przybierac

2. Histeria pourazowa może przybierać wielorakie postacie, niczym się nie różniące – poza urazem jako czynnikiem wyzwalającym albo pogarsza- jącym – od obrazu klinicznego każdej innej histerii: 3. Zespól neurasteniczno – hipohondryczny jest najczęst- szym następstwem pośrednim wypadków i urazów. Chory jest stale w nastroju przygnębionym ma silne poczucie choroby, wypowiada liczne skargi przedmio- towo niesprawdzalne, dotyczące zarówno całości ustroju, jak i dotkniętej ura- zami części ciała. W pewnym sensie można tu powied,zieć niekiedy o nerwicy narządowej pourazowego pochodzenia. Takim następstwom nerwowo-psychicznym powypadkowym, występującym np. po bombardowaniu, nadano jeszcze po I wojnie światowej, nazwę sinistrosis, włączając w to pojęcie również psychotraumatyczne zaburzenia mowy i słuchu. .Jeżeli używamy tego lniana i w ogóle mówimy o nerwicach powypadkowych lub pourazowych, to mamy na myśli zawsze odczyny czynnościowe, Aby je odróżnić od organicznych następstw doznanego urazu, staramy się w mia- nownictwie łacińskim “po” wyrażać nie za pomocą post lecz neta. Podkreślamy w ten sposób późne, pośrednie następstwo w czasie, a nie bezpośredni związek przyczynowy między urazem i odczynem nerwicowym. Mówimy więc raczej neurosis metatraumatica, chociaż rozpowszechnione jest określenie neurosis posttraumatica. Określenia w rodzaju sinist-rosis miewają posmak nie tylko histerti. W niemieckim piśmiennictwie po I wojnie światowej stawiano często znak równania między tym pojęciem a nerwicą roszczeniową (Sinistrose – Ren- tęnsucht). Bywa to częstokroć krzywdzące, zazwyczaj chodzi tu bowiem o dole- gliwości hipochondryczne, jeżeli chory wierzy, że wypadek spowodował u niego groźne zaburzenia narządów ciała. Nierzadko dolegliwości te bywają następst- wem urazów jatrogennych, jeżeli chory zetknął się z lekarzem, który ma zwyczaj straszenia, zamiast żeby psychoterapeutycznie uspokajał. Najczęściej więc wtór- nym następstwem wypadku bywa zespół neurasteniczno-hipochondryczny nieko- niecznie roszczeniowy. [przypisy: , olejowanie włosów, odżywka do rzęs, olejek arganowy do włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.