Histeria pourazowa.

2. Histeria pourazowa może przybierać wielorakie postacie, niczym się nie różniące – poza urazem jako czynnikiem wyzwalającym albo pogarszającym – od obrazu klinicznego każdej innej histerii: 3. Zespól neurasteniczno-hipohondryczny jest najczęstszym następstwem pośrednim wypadków i urazów. Chory jest stale w nastroju przygnębionym ma silne poczucie choroby, wypowiada liczne skargi przedmiotowo niesprawdzalne, dotyczące zarówno całości ustroju, jak i dotkniętej urazami części ciała. W pewnym sensie można tu powiedzieć niekiedy o nerwicy narządowej pourazowego pochodzenia. Takim następstwom nerwowo-psychicznym powypadkowym, występującym np. po bombardowaniu, nadano jeszcze po I wojnie światowej, nazwę sinistrosis, włączając w to pojęcie również psychotraumatyczne zaburzenia mowy i słuchu. Jeżeli używamy tego miana i w ogóle mówimy o nerwicach powypadkowych lub pourazowych, to mamy na myśli zawsze odczyny czynnościowe. Aby je odróżnić od organicznych następstw doznanego urazu, staramy się w mianownictwie łacińskim po wyrażać nie za pomocą post lecz neta. Podkreślamy w ten sposób późne, pośrednie następstwo w czasie, a nie bezpośredni związek przyczynowy między urazem i odczynem nerwicowym. Mówimy więc raczej neurosis metatraumatica, chociaż rozpowszechnione jest określenie neurosis posttraumatica. Określenia w rodzaju sinistrosis miewają posmak nie tylko histerii. W niemieckim piśmiennictwie po I wojnie światowej stawiano często znak równania między tym pojęciem a nerwicą roszczeniową (Sinistrose – Rentensucht). Bywa to częstokroć krzywdzące, zazwyczaj chodzi tu bowiem o dolegliwości hipochondryczne, jeżeli chory wierzy, że wypadek spowodował u niego groźne zaburzenia narządów ciała. Nierzadko dolegliwości te bywają następstwem urazów jatrogennych, jeżeli chory zetknął się z lekarzem, który ma zwyczaj straszenia, zamiast żeby psychoterapeutycznie uspokajał. Najczęściej więc wtórnym następstwem wypadku bywa zespół neurasteniczno-hipochondryczny niekoniecznie roszczeniowy. [przypisy: ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci, depresja objawy i leczenie, edukacja zdrowotna definicja ]
[hasła pokrewne: fizjoterapia uroginekologiczna, klinika okulistyczna ceglana katowice, leczenie lekomanii ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fizjoterapia uroginekologiczna klinika okulistyczna ceglana katowice leczenie lekomanii