Duze uslugi moze oddac elektronistamografia

Duże usługi może oddać elektronistamografia w ustaleniu orga- nicznego podłoża skarg podmiotowych, wypowiadanych w wiele lat po dozna- nym urazie czaszki. Stan neurologiczny bywa w tych przypadkach prawidłowy, chociaż mogło dojść do trwałego uszkodzenia w obrębie pnia mózgowego (Mifka i Scherzer 1964). Minimalne te uszkodzenia w chwili urazu uważa się za od- powiedzialne za zaburzenia świadomości, a w późnym stadium za zaburzenia ze strony unerwienia gałek ocznych. Odpowiednikiem podmiotowym oczopląsu bywają zawroty głowy jako wyraz zaburzenia funkcji układu wzrokowo-przed- sionkowego (systema optico-vestibulare). Zasada eng zrozumiała jest, jeśli uzna się rogówkę za nośnik potencjału dodatniego, a siatkówkę za nośnik potencjału ujemnego. Każdy obrót tego dwu bieguna prowadzi do zmian pola elektrycz- nego, które można rejestrować nawet przy zamkniętych oczach, co stanowi niewątpliwą wyższość nad kliniczną obserwacją oczopląsu. Szczegóły techniczne omówimy w rodziale o eeg. Z doświadczeń klinicznych wiemy, że eng po wstrzą- sie mózgu ulega normalizacji w przeciągu pół, a najwyżej jednego roku, pod- czas gdy po zranieniu mózgu zmiany eng utrzymują się latami. Odsetek trwa- łych zmian eng, świadczących o przebytym zranieniu w obrębie pnia mózgu, waha się u różnych autorów w granicach 35-55%. Rzecz prosta, w orzecznict- wie nie powinmsmy się opierać tylko na wyniku eng ; wynik ten należy włą- czyć w całokształt obrazu klinicznego. W każdym przypadku pourazowych póź- nych skarg na zawroty głowy, nawet jeśli oczopląsu nie da się dostrzec, po- winno się wykonać badanie eng celem uprzedmiotowienia roszczeń poszkodo- wanego. [patrz też: , sklep kolagen, surówki bawełniane, psycholog Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.