Gruźlica płuc prosówkowa ogniskowa.

Gruźlica płuc prosówkowa ogniskowa nie ma określonego czasu trwania. Z poprawą stanu alergii we wczesnym okresie jej objawy mogą szybko się cofnąć. Jeżeli jednak ognisko gruźlicze nie wygoi się doszczętnie, to choroba może powracać, gdy odporność ustroju ponownie się załamie i gdy wskutek tego nastąpi zaostrzenie ogniska gruźliczego (najczęściej węzłów wnękowych płuc) i jego rozpad a następnie zawleczenie zeń prątków gruźlicy do małego krążenia. W ciężkich przypadkach gorączka, czasami nawet wysoka, wzbudzająca podejrzenie w kierunku duru brzusznego, może trwać 5-6 tygodni i dłużej i przechodzić stopniowo w stan podgorączkowy, po czym ustępuje. Jeżeli wysiewy od czasu do czasu powtarzają się, to objawy kliniczne w okolicy szczytów płucnych stają się coraz wyraźniejsze, wskutek tworzenia się coraz liczniejszych gruzełków, które powstają obok siebie a następnie bliznowacieją. W końcu sprawa przechodzi w gruźlicę płuc włóknistą zagęszczającą ograniczoną. Rozpoznanie. Gruźlicy płuc prosówkowej ogniskowej w początkowym okresie rozpoznać nie podobna. O rozpoznaniu może być mowa dopiero wtedy, gdy powstaną zmiany fizyczne i radiologiczne w szczycie płucnym. Już niewielkie zmiany osłuchowe w szczytach płuc u chorego gorączkującego z powiększeniem śledziony bez wyraźnej innej sprawy chorobowej powinny nasuwać na myśl gruźlicę płuc prosówkową ogniskową. Rozpoznania staje się pewniejsze, jeżeli badanie radiologiczne wykrywa nieco wzmożony cień wnękowy i lekkie zamglenie szczytu płucnego, a dalsza obserwacja stwierdza postępujące zmiany w szczycie, obrzmienie śledziony na tle wysiewów do niej i przerzuty w innych narządach. Rozpoznanie różnicowe. Gruźlicę płuc prosówkową ogniskową bierze się mylnie najczęściej za grypę, a postaci przeciągające się nieraz za dur brzuszny lub posocznicę. Sprawy chorobowej trwającej krótko odróżnić od grypy zwykle nie podobna, jeżeli nie ma powiększenia śledziony ani licznych przerzutów. Od duru brzusznego różni się przewlekająca się prosówkowa gruźlica płuc ogniskowa tym, że w niej nie ma zwolnienia tętna w stosunku do gorączki ani leukopenii, a odczyn zlepny Widala jest ujemny. Od mylnego rozpoznania posocznicy chroni badanie bakteriologiczne krwi i moczu, które w posocznicy może wykryć zarazki. Stwierdzenie wrót zakażenia ustroju, którymi bardzo częste są przewlekłe zakażenia jamy ustnej i nosowo-gardłowej i dopomaga także w rozpoznaniu przemawiając za posocznicą. [hasła pokrewne: szpital orłowskiego czerniakowska, laserowe usuwanie włosów cena, medycyna estetyczna lodz ]
[przypisy: nfz przegladarka skierowan do sanatorium, rezonans magnetyczny opole, przychodnia salus ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nfz przegladarka skierowan do sanatorium przychodnia salus rezonans magnetyczny opole