Hematopoetyczna terapia genowa komórek macierzystych w kierunku mózgowej adrenolakodrofii

W adrenolukodystrofii sprzężonej z X mutacje w ABCD1 prowadzą do utraty funkcji białka ALD. Adrenoleukodystrofia mózgowa charakteryzuje się demielinizacją i neurodegeneracją. Postęp choroby, który prowadzi do utraty funkcji neurologicznej i śmierci, można zatrzymać tylko przy alogenicznym hematopoetycznym transplantacji komórek macierzystych. Metody
Zapisaliśmy chłopców z adrenoleukodystrofią mózgową w jednoosobowym, otwartym badaniu fazy i bezpieczeństwa fazy 2-3. Pacjenci byli zobowiązani do wczesnego stadium choroby i wzmocnienia gadolinu w obrazowaniu rezonansu magnetycznego (MRI) podczas badania przesiewowego. Terapia eksperymentalna obejmowała infuzję autologicznych komórek CD34 + transdukowanych wektorem lentiwirusowym elivaldogenu tavalentivec (Lenti-D). W tej tymczasowej analizie pacjenci byli oceniani pod kątem występowania choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, śmierci i poważnych zaburzeń czynnościowych, jak również zmian w funkcji neurologicznej i zasięgu zmian w MRI. Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie i brak poważnej niezdolności do funkcjonowania po 24 miesiącach od wlewu.
Wyniki
W sumie 17 chłopców otrzymało terapię genową Lenti-D. W czasie analizy śródokresowej mediana okresu obserwacji wynosiła 29,4 miesiąca (zakres od 21,6 do 42,0). Wszyscy pacjenci mieli komórki znakowane genem po wszczepieniu, bez dowodów preferencyjnej integracji w pobliżu znanych onkogenów lub klonalnego wzrostu. We wszystkich pacjentach obserwowano mierzalne białko ALD. Nie zgłoszono zgonu związanego z leczeniem lub choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi; 15 z 17 pacjentów (88%) było żywych i nie miało znacznego upośledzenia funkcjonalnego, z minimalnymi objawami klinicznymi. Jeden pacjent, który miał szybkie pogorszenie neurologiczne, zmarł z powodu postępu choroby. Inny pacjent, który miał dowody progresji choroby na MRI, wycofał się z badania, aby przejść allogeniczny przeszczep komórek macierzystych, a następnie zmarł z powodu powikłań związanych z transplantacją.
Wnioski
Wczesne wyniki tego badania sugerują, że terapia genowa Lenti-D może być bezpieczną i skuteczną alternatywą dla alogenicznego przeszczepu komórek macierzystych u chłopców z wczesnym stadium adrenolekodroprofii mózgu. Konieczna jest dodatkowa obserwacja, aby w pełni ocenić czas reakcji i długotrwałe bezpieczeństwo. (Finansowane przez Bluebird Bio i inne; STARBEAM ClinicalTrials.gov numer, NCT01896102; ClinicalTrialsRegister.eu number, 2011-001953-10.)
[hasła pokrewne: szpital orłowskiego czerniakowska, Kabiny Sanitarne, medycyna po dyplomie pediatria ]
[więcej w: dermatolog na nfz lublin, ząb z włókna szklanego, lek do płukania zatok ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog na nfz lublin lek do płukania zatok ząb z włókna szklanego