Masa i wyniki metaboliczne 12 lat po gastric bypass czesc 4

Nieskorygowana średnia wartość wyjściowa i 12-letnie wartości kontrolne dla zmiennych klinicznych według grupy badawczej. Niedostosowaną średnią wartość początkową i wartości 12-letnie dla zmiennych klinicznych przedstawiono w tabeli 1. Dla każdej z dwóch grup nieleczonych wyniki analiz wykonanych zi bez danych od pacjentów, którzy przeżyli, którzy później poddali się operacjom bariatrycznym. Dane dotyczące zmiennych klinicznych po 2 latach i po 6 latach zostały zgłoszone wcześniej, chociaż dodatkowe dane 2-letnie i 6-letnie od niektórych pacjentów uzyskano po 12 latach i włączono je do bieżącej analizy.11,12 Średnia nieskorygowana zmiana z wyjściowa masa ciała w grupie operacyjnej wynosiła -46,8 kg (przedział ufności 95% [CI], -48,0 do -45,5, zmiana średniej procentowej, -35,0) po 2 latach w porównaniu z -37,3 kg (95% CI, – 38,8 do -35,8, średnia zmiana procentowa, -28,0) po 6 latach i -35,5 kg (95% CI, -37,2 do -33,7, średnia zmiana procentowa, -26,9) po 12 latach. Średnia nieskorygowana zmiana masy ciała od wartości wyjściowej do 12 w grupach i 2 w nonsurgii wyniosła -2,9 kg (95% CI, -5,2 do -0,5, średnia zmiana procentowa, -2,0) i -1,0 kg (95% CI, – 3,2 do 1,1, średnia zmiana procentowa, -0,9) odpowiednio wśród pacjentów, którzy nie przeszli później operacji bariatrycznej. Tabela 2. Tabela 2. Skorygowana średnia zmiana względem wartości wyjściowych po 12 latach, zgodnie z grupą badania. Tabela 2 pokazuje skorygowane średnie zmiany od wartości wyjściowej w zmiennych klinicznych po 12 latach (wartość 12-letnia minus wartość wyjściowa). Podobnie jak w przypadku nieskorygowanych wartości, skorygowano wartości po 2 latach i po 6 latach.11,12 Średnia zmiana od wartości wyjściowej masy ciała w grupie poddanej zabiegowi wynosiła -45.0 kg (95% CI, -41,2 do -42,9; średnia zmiana procentowa, -35,0) po 2 latach, -36,3 kg (95% CI, -39,0 do -33,5, średnia zmiana procentowa, -28,0) po 6 latach i -35,0 kg (95% CI, -38,4 do -31,7) , średnia zmiana procentowa, -26,9) w wieku 12 lat; średnia zmiana po 12 latach w grupie nieleczonej wyniosła -2,9 kg (95% CI, -6,9 do 1,0, średnia zmiana procentowa, -2,0), a średnia zmiana po 12 latach w grupie 2 nieleczonej wyniosła 0 kg (95% CI , -3,5 do 3,5, średnia zmiana procentowa, -0,9).
Ryc. 2. Ryc. 2. Średni Procent Zmiany masy ciała od wartości początkowej do liczby 2, 6 i 12. Zmiany procentowe masy ciała w stosunku do wartości wyjściowych do lat 2, 6 i 12 przedstawiono dla grupy operacyjnej (panel A), grupa nie-chirurgiczna (panel B) i grupa 2 bez chirurgii (panel C). Pacjenci w grupach nie-chirurgicznych (panele B i C), którzy później przeszli dowolny rodzaj operacji bariatrycznej (w tym regulowany pas biodrowy) są przedstawieni jako otwarte symbole; ponadto linia ciągła reprezentuje pacjentów w grupach nieoperacyjnych, którzy nie przeszli później operacji bariatrycznej, a linia przerywana reprezentuje wszystkich pacjentów w grupach nieoperacyjnych (tj. pacjentów, którzy nie przeszli później operacji bariatrycznej i pacjenci, którzy później zdecydowali się na poddanie się zabiegowi chirurgicznemu; operacja bariatryczna łącznie). Spośród 147 pacjentów w grupie nieleczonej, którzy przeszli operację bariatryczną, masa ciała nie była dostępna dla pacjenta podczas 12-letniego badania kontrolnego.
Figura 2 ilustruje dalej zmianę wagi po pomostowaniu żołądka Roux-en-Y u poszczególnych pacjentów od linii bazowej do lat 2, 6 i 12
[patrz też: szpital orłowskiego czerniakowska, anatomia palpacyjna, ginekolog endokrynolog warszawa ]
[więcej w: tattoo choker allegro, klinika okulistyczna ceglana katowice, owczarek niemiecki allegro ]

Tags: , ,

No Responses to “Masa i wyniki metaboliczne 12 lat po gastric bypass czesc 4”

 1. Maria says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: buty piłkarskie[...]

 2. Cujo says:

  Zawsze w takich artykułach dot. raka lekarze obwiniają pacjentów

 3. Sara says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: wczasy odchudzające[...]

 4. Tobiasz says:

  Witam ,choruje już 12 lat 

Powiązane tematy z artykułem: klinika okulistyczna ceglana katowice owczarek niemiecki allegro tattoo choker allegro