Uporczywe nerwice.

Niektórzy lekarze sądzą czasem, że rozpoznanie to jest równoznaczne ze stwierdzeniem histerii, a nawet symulacji. Zapomina się czasem, że pojęcie złudzenia bólu jest absurdem. Czynnościowy ból głowy sprawia choremu prawdziwy ból. Patogenezę tego bólu można wytłumaczyć pewnymi zjawiskami somatycznymi, np. zmianami w ukrwieniu opon mózgowych lub przewlekle przebiegającym zespołem samoistnego podciśnienia śródczaszkowego, które nie musi osiągać zaraz rozmiarów znanej neurologom jednostki tzw. aliquorrhoe spontanea (Zwoździak i Dowżenko 1954), gdzie ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego spada z niewyjaśnionych przyczyn do zera, a nawet do wartości ujemnych. Przy uporczywych nerwicowych bólach głowy niedobór płynu mózgowo-rdzeniowego może nie być tak znaczny, mimo to jednak może doprowadzić do utrzymywania się ciśnienia na poziomie zbyt niskim, co musi sprawiać choremu podmiotowe dolegliwości. Jak na tym przykładzie widać, przyczyny podmiotowych dolegliwości mogą być natury neuro- lub psychogennej, podczas gdy skutki stają się somatycznie uchwytne. I w tym leży tajemnica tzw. nerwic narządowych. Jak łatwo o krzywdę chorego, niech o tym świadczy przykład bynajmniej nie tak rzadkiego zespołu Ekboma, opisanego po raz pierwszy przez Willisa w r. 1685. Zespół ten znany jest pod różnymi nazwami: restless legs syndrome, anxietas tibiarum, tachyathetosis, leg. jitters. Głównym objawem jest nadzwyczaj przykre uczucie w kościach czy mięśniach kończyn dolnych, rzadko w ramionach, jakby mrowienia lub łażenia robaków. Parestezje te nie dotyczą skóry, lecz głębi kończyn. Pojawiają się one tylko w spoczynku i zmuszają chorego do ruchu. Nie jest to ból, lecz przykre uczucie dręczące chorych z wieczora, gdy ułożą się do spoczynku. Prowadzi ono przeważnie do ciężkiej bezsenności. Cierpienie trwa latami, czasem doznaje samorzutnej remisji. Nasilenie jego może być różne, od poronnego przebiegu aż do niemal zupełnej bezsenności. Ostatni opis Ekboma (1960) oparty jest na 175 przypadkach osobiście spostrzeganych, 72 mężczyzn i 103 kobiet. Prawie wszyscy chorzy szukają porady lekarskiej wyłącznie z powodu owych sensacji w nogach. [patrz też: nzoz kraków, ginekolog endokrynolog warszawa, levitra bez recepty ]
[więcej w: fizjoterapia uroginekologiczna, klinika okulistyczna ceglana katowice, leczenie lekomanii ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fizjoterapia uroginekologiczna klinika okulistyczna ceglana katowice leczenie lekomanii