Objawy przedmiotowe w zakresie pluc

Objawy przedmiotowe w zakresie płuc ulegają w przebiegu gruźlicy płuc włóknistej rozlanej zmianie, gdy dołącza się nieżyt oskrzeli lub po- wstają ich rozszerzenia. Równocześnie z tym kaszel i ilość plwociny zwiększają się, lecz pomimo to prątków gruźlicy w niej nie ma nadal albo są tylko nieliczne. Po wielu latach choroby ustrój może załamać się. Chory traci łaknienie, zaczyna chudnąć, słabnąć, uskarża się na znaczną duszność i kaszel. a ba- danie fizyczne stwierdza objawy rozległego zagęszczenia nieraz obu płuc i często. objawy niewydolności krążenia wskutek osłabienia mięśnia sercowego na tle zwyrodnienia. Jest to okres trzeci płucno – sercowy. W przeciwieństwie do pospolitych suchot płuc, przebieg gru- źlicy płuc włóknistej rozlanej bywa i w tym okresie często bezgorącz- kowy, nie ma także potów nocnych, natomiast uderza stała, ogromna duszność, zależna od zmian nie tylko w płucach, ale i w mięśniu sercowym. Czasami sprawa płucna przechodzi w serowacenie. Często dołącza się w tym okresie wskutek wysiewów krwiopochodnych gruźlica krtani lub jelit, przetoki gruźlicze odbytnicze, gruźlica prosówkowa. Chorzy giną wśród wyniszczenia, powikłań lub objawów niewydolności krążenia, która nieraz tak góruje nad całym obrazem chorobowym, zwłaszcza jeśli rozedma płuc jest bardzo znaczna, że gruźlicę się przeocza. Czasami po długim łagodnym przebiegu gruźlicy płuc włóknistej roz- lanej następuje nagły zwrot. Cechuje go: 1. gorączka: 2. prawie nieustępujące krwotoki płucne; 3. szybkie szerzenie się sprawy gruźliczej w płucach; 4. szybko postępujące chudnięcie; 5. znaczne pogorszenie stanu ogólnego kończące się wkrótce (2-3 mie- sięcy) zgonem. Postać tę zwie się “suchotami płucno-galopującymi krwotocznymi” (phthisie galopante hemo- ptoique). [przypisy: , Kabiny Sanitarne, przydomowe oczyszczalnie, olejek kokosowy na włosy ]

Tags: , ,

Comments are closed.