Obraz rentgenowski, rozstrzygajacy w rozpoznaniu

Obraz rentgenowski, rozstrzygający w rozpoznaniu przewlekłego gru- źliczego zapalenia górnego płata prawego płlca, spostrzega się także w przypadkach pierwotnego raka górnego płata prawego płuca. Uważne badanie pozwala odróżnić te sprawy. Mianowicie w przypadkach raka górne części oraz górno-przyśrodkowa część górnego płata prawego płuca pozostają prawie zawsze jasne, jeżeli zaś cały płat górny jest zacieniony, to dolna granica jest guzowata, czę- sto zaokrąglona i wklęsła ku dołowi. Zdarzają się jednak pierwotne raki górnego płata prawego płuca o obrazie rentgenowskim zupełnie takim samym, jaki cechuje pierwotne gruźlicze zapalenie tego płata. Rozpo- znanie różnicowe w tych przypadkach opiera się na wykryciu w plwo- cinie prątków gruźlicy. Inne objawy kliniczne (brak łaknienia, chudnie- nie, stany podgorączkowe, domieszka krwi w plwocinie) zdarzają się w obu sprawach. Młody wiek przemawia raczej za gruźlicą, nie wyklu- Gza jednak raka; podeszły – za rakiem nie wykluczając gruźlicy. Rokowanie co do długości życia w przewlekłym pierwotnym za- paleniu płatowym gruźliczym jest tym lepsze, im wcześniej chorobę rozpoznano i wcześniej rozpoczęto leczenie i im bardziej sprawa włók- nista góruje nad serowaceniem Po pierwszym okresie szybkiego roz- woju sprawa zazwyczaj przechodzi w przewlekłą, mało wpływając przez długi czas na ogólny stan chorego. Wyleczenie wymaga jednak bardzo długiego czasu. Jama utrzymuje się nieraz latami. Aż do jej wygojenia nie można nigdy ręczyć stanowczo za dalszy pomyślny los chorego, po- nieważ sprawa może zaostrzać się i być przyczyną rozsiania gruźlicy. Na dalszą metę rokowanie jest zatem raczej niepomyślne. W statystyce Denecheau na 38 przypadków pierwotnej przewlekłej gruźlicy pła- towej płuc stwierdzono po przeszło 4 latach poprawę lub wyzdrowienie w 23,7% (w 9 przypadkach), zejście śmiertelne w 44,7% (w 17 przypadkach). Los pozostałych 31,5% (12 przypadków) chorych był nieznany. Leczenie. Najlepsze wyniki lecznicze uzyskuje się po leczeniu wypoczynkowym, zwłaszcza połączonym z leczeniem odmą opłucną. W przypadkach o ostrym przebiegu a także w razie skłonności szerze- nia się sprawy poza wcięcie międzypłatowe należy zastosować odmę natychmiast. W późniejszych okresach choroby nieraz nie można wy- tworzyć odmy wskutek dużych zrostów albo znacznego podciągnięcia górne o płata płucnego ku górze i do śródpiersia. W tych przypadkach stosuje się torakoplastykę lub plombę jamy. [więcej w: , surówki bawełniane, Karmy dla psów, odwrócona osmoza ]

Tags: , ,

Comments are closed.