Po katastrofach zyciowych widuje sie

Po katastrofach życiowych widuje się tego rodzaju objawy paniki, przejawiające się rzucaniem się we wszystkich kierunkach, ucieczką przed siebie, bezcelowym biciem oto- czenia, waleniem głową o mur itd. W stanach osłupienia reaktywnego po ka- tastrofach mogłoby chodzić również o wyzwolenie biologicznie nieczynnego odruchu znieruchomienia (Totstellreflex), którym zwierzęta odpowiadają na groźne dla żyda sytuacje. I ten odczyn zdaje się być wyrazem przystosowania do warunków życia. Odruch ten ratuje mianowicie życie w walce z silnym drapieżcą polującym na zwierzęta znajdujące się w ruchu, a pomijającym zwierzęta martwe. Odczyny te noszą charakter opisanego wyżej zespołu kata- leptycznego. U ludzi widuje się również odczyn ten jako bezpośrednie następ- stwo przeżytej katastrofy. Zarówno okres najsilniejszego podniecenia psycho- ruchowego, jak i stan katalepsji reaktywnej mogą być objęte niepamięcią, prawdopodobnie wskutek znacznego zwężenia pola. świadomości w czasie trwa- nia paniki. Rokowanie jest zasadniczo dobre. Odczyny pośrednie nie muszą mieć zawsze charakteru roszczenio- wego, jak to się czasem sądzi. Niekiedy moment uzyskania odszkodowania lub renty ubezpieczeniowej nie wchodzi w rachubę. Zdarza się to zwłaszcza w przypadkach z dużą dyspozycją neuropatyczną. Jednakże w przeważającej Jiczbie przypadków ma się, do czynienia z pobudkami roszczeniowymi, które w wysokim stopniu utrudniają lub uniemożliwiają wyleczenie. Najczęściej -ehodzi tutaj o następujące zespoły: 1. pseupodemencja może się utrzymywać bardzo długo. Zespół ten widuje się czasem w bezpośrednim następstwie wypadku lub urazu, który .spówodował gwałtowny przestrach. Rokowanie wówczas, jak w ogóle w histerii, jest pomyślne. Zespół ten jednak może się stać przewlekły, jeżeli dołączą się pobudki roszczeniowe. Chory taki latami wówczas zdradza objawy otępienia rzekomego i żadne leczenie nie może go z tego stanu wyprowadzić. Objawy pseudodementywne mogą występować równocześnie z innymi objawami histe- Tycznymi, a także towarzyszyć neurastenii pourazowej. [podobne: , implanty Warszawa, odżywki do rzęs, depilacja laserowa Łódź ]

Tags: , ,

Comments are closed.