Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Rozpoznanie histerii na podstawie powyzszego,

Monday, February 26th, 2018

Rozpoznanie histerii na podstawie powyższego, w razie dokładnego zbadania nie powinno sprawiać trudności. Dla odróżnienia zamroczenia “praw- dziwego” od histerycznego zaleca się zwracać uwagę na sposób odpowiadania chorego. Ma to znaczenie zwłaszcza w zamroczeniach jasnych typu .histerycz- nego. Mianowicie w zamroczeniu prawdziwym chory odpowiada powoli i z tru- dem, szukając odpowiedniego wyrażenia. Natomiast- w zamroczeniu histerycz- nym, nawet gdy odpowiedzi chorego są uderzająco błędne i zdaje się jakby nie rozumiał treści pytań, odpowiada on bardzo szybko, natychmiast, nie pa- trząc na lekarza. Odnosi się wrażenie, że chory nie chce odpowiadać do rzeczy, podczas gdy tamten naprawdę nie może. Stwierdzenie przedchorobowej histe- roidii wcale nie jest koniecznym warunkiem rozpoznania histerii. Silne wstrząsy psychiczne zdolne są wywołać odczyn histeryczny u osobników, którzy przedtem bynajmniej nie zdradzali tego rodzaju cech charakterologicznych. Neumayer i Seemann (1954) przestrzegają przed zbyt pochopnym rozpozna- waniem dużego napadu histerycznego beż wzięcia pod uwagę w różnicowaniu możliwości napadu podkorowego (paroxysmus subcortical.is): Podobieństwo -do histerii bywa tu ogromne: chory tarza się, kręci, wygina, parska, ślini, bije na oślep, wydaje nieartykułowane dźwięki.. wszystko to przebiega wśród przyć- mienia świadomości. Przy powierzchownym oglądzie napad taki może robić wrażenie histerycznego. Za organiczną przyrodą napadu przemawiają nastę- pujące sprawdziany: 1) czynnik reaktywny odgrywa wprawdzie rolę wyzwalającą, lecz powstaje na podłożu zmian uszkadzających okolicę podkorową, co dokładne badania muszą ujawnić; 2) napad przebiega zawsze tak samo, i to z fotograficzną dokładnością po- dobnie jak to bywa przy napadach jacksonowskich; 3) sensorium jest przyćmione w znacznie wyższym stopniu niż w histerii; 4) pojawiają się wyładowania ruchowe, niemal l nigdy nie widywane w hi- :sterii, natomiast często spotykane w sprawach organicznych, np. mlaskanie, cmokanie, tarzanie się i inne hiperkinezy, rzadziej stany hipokinetyczne. [podobne: , gabinet kosmetyczny, rehabilitacja, salon fryzjerski mokotów ]

Dolna granica obu pluc W·

Sunday, February 18th, 2018

Dolna granica obu płuc W· gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej jest bardzo znacznie obniżona i mnie ruchoma wskutek rozdęcia dolnych płatów płucnych. W miejscu stłumienia odgłosu opu- kowego w okresie rozleglej szych zmian stwierdza się wzmożenie szeptu i szmer pęcherzykowy zaostrzony lub nawet pęcherzykowo-oskrzelowy z wydłużonym wydechem, czasami szmer osłabiony, w innych zaś miej- scach klatki piersiowej , pęcherzykowy osłabiony. Szmerów dodatko- wych przeważnie nie ma zupełnie, najwyżej w razie świeżego wysiewu słychać trzeszczenia obok rzadkich rzężeń drobnobańkowych, niekiedy dźwięcznych. Serce w gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej jest przykryte. Tętnice obwodowe, pomimo młodego wieku chorego, są pra- wie zawsze twarde, tak iż po uciśnięciu palcem dają się wyodrębnić spo- śród tkanek otaczających. Tętno bywa zwykle słabo napięte. Zmiany te stoją w związku z toksycznym działaniem zakażenia gruźliczego na narząd krążenia. Śledziona a w gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej bywa powiększona; jej powiększenie stwierdza się najczęściej tylko opu- kiwaniem. Śledziona wyczuwalna jest twarda o ostrym brzegu. W plwocinie stwierdza się prątki gruźlicy rzadko. Zatem gru- źlica płuc włóknista zagęszczająca ograniczona jest typem gruźlicy ra- czej zamkniętej, stosunkowo mało zaraźliwej. Prątki gruźlicy stwierdza się dopiero wtedy, gdy ogniska zwłókniałe w okresie zaostrzenia ulegną przekrwieniu i następowemu serowaceniu i masy serowate po roz- pulchnieniu przebiją się do oskrzela. Zdarza się to nieczęsto. Odczyn Biernackiego vi gruźlicy płuc. włóknistej zagęszczającej ogra- niczonej bywa prawidłowy lub nieznacznie przyśpieszony. Nie ma także wyraźnego przesunięcia obrazu białych krwinek w krwi w lewo, z wy- jątkiem okresów zaostrzenia sprawy. [patrz też: , rehabilitacja, sklep kolagen, olejek do włosów ]