Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

W warunkach sytuacyjnych, jak w

Tuesday, February 27th, 2018

W warunkach sytuacyjnych, jak w ogóle pod wpływem silnych wstrząsów psychicznych, może wystąpić zespól depresyjny o cechach reaktywnych, tzn. najczęściej bez lęku, lecz z przewagą apatii. Wi- duje się nierzadko reaktywny zespół kataleptyczny, rzadziej sztywny, częściej woskowaty. W tym ostatnim przypadku katalepsja typu wiotkiego może utrzy- mywać się nawet szereg dni, naśladując letarg. Sprawność naśladownicza cho- rego może być niekiedy zadziwiająca, już niejeden lekarz padł jej ofiarą, Bez- dechu (apnoe) nie da się czasem odróżnić od prawdziwego nawet za pomocą lusterka, gdyż nie osadza się na nim para z powodu bardzo powolnego oddy- chania. Urojona ciąża (graviditas imaginaria, pseudocyesis opisana w r. 1823 przez J. M. Gooda) na tle histerii wymaga wnikliwego różnicowania, gdyż objaw ten może występować w przebiegu schizofrenii. Współgra układu mimo- wolnego posuwa się tu tak daleko, że wszystkie objawy ciąży z wyjątkiem powiększenia macicy mogą być upozorowane, a więc brak miesiączki, siara w sutkach, zmiany barwnikowe, ogromne powiększenie brzucha wskutek wzdę- -cia itd. Bleuler podaje, że w pewnym przypadku mąż chorej, poważny praktyk, wezwał na czas porodu położną. Poród przebiega wśród bólów, po czym sprawa kończy się ogólnym wstydem. Przypadki te stanowią jaskrawy przykład po- tęgi układu korowo-trzewiowego. [podobne: , krem neutrogena, bielizna damska sklep internetowy, Balsam Johnson ]

Ogólne cechy neuropatyczne, które by

Sunday, February 25th, 2018

Ogólne cechy neuropatyczne, które by mogły świadczyć o wrodzonej dyspo- zycji, mogą być zaznaczone w nieistotnym stopniu albo może ich wvogóle bra- kować. W przypadkach nie bardzo zastarzałych poprawa następuje zazwyczaj bardzo łatwo pod wpływem psychoterapii. Nawet podwyższone ciśnienie krwi obniża się, gdy pod wpływem uspokajających słów psychoterapeuty dojdzie do ogólnego uspokojenia. W cięższych przypadkach poprawę uzyskujemy dopiero po zastosowaniu specjalnych sposobów psychoterapeutycznych. Wywiady ujaw- niają z zasady, że “w uporczywych przypadkach warunki środowiekowe (złe pożycie małżeńskie, dyspareunia, przewlekłe urazy lękowe, sytuacje konflik-. towe itd.) są powodem “ucieczki w chorobę”. Ostatnio wielu autorów amerykańskich i brytyjskich ostro atakuje rozpoz- nanie w rodzaju fibrositis primaia jako gościec pozastawowy, wskazując na to, że najczęściej w przypadkach tych chodzi o gościec psychogenny (rheuma- tismus psychogenes, psychogenic rheumatism). U nas zagadnieniem tzw. gośćca psychogennego, który jest czymś Vf rodzaju nerwicy narządowej, zajmuje się Szajna (1957) osiągając w przypadkach tych pomyślne wyniki lecznicze za po- mocą wstrząsów hipoglikemicznych i innych sposobów psycholeczniczych. W ogóle lekarze powinni pamiętać o istnieniu bólu pochodzenia psychicznego (psychalgia). Każdy psychoterapeutycznie wyrobiony lekarz wie, że wzmożone ciśnienie krwi zależy od stanu lękowego w chwili badania. Jeżeli chory lękający się udaru śledzi z napięciem przebieg badania ciśnienia tętniczego, to na pewno okaże się ono podwyższone. Jeżeli wśród lękowego napięcia, z jakim chory śledzi każdorazowo pomiar ciśnienia krwi, bodziec ten będzie się powtarzał, to wkrótce już nadciśnienie stanie się dobrze wykształconym odruchem warun- kowym. Rolę bodźca warunkowego odgrywać tu będzie cała sytuacja, W. której odbywa się mierzenie ciśnienia krwi, łącznie z groźną mimiką lekarza. Wynika stąd doniosłe wskazanie zapobiegawcze: nie wzmacniać tego odruchu, pozwo- lić mu wygasnąć Chorych w ogóle nie należy informować o nadciśnieniu. Wia- domość o stwierdzonym nadciśnieniu lekarz powinien zachować dla siebie. Przy wyrobieniu psychoterapeutycznym lekarza oszczędzi się choremu urazu jatrogennego. [podobne: , dezynsekcja warszawa, logopeda warszawa, bielizna damska sklep internetowy ]