Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

PRZEWLEKLA GRUZLICA PLUC SZERZACA SIE

Thursday, February 15th, 2018

PRZEWLEKŁA GRUŹLICA PŁUC SZERZĄCA SIĘ DROGĄ OSKRZELI (TUBERCULOSIS PULMONUM CHRONICA BRONCHOGENES) Do przewlekłej gruźlicy płuc szerzącej się drogami oskrzelowymi należą: przewlekła postępująca gruźlica płuc, przewlekła gruźlica płuc rozpadowo-włóknista suchoty płuc nie postępujące z jamą.
Przewlekła postępująca gruźlica płuc. Pospolite suchoty płuc właściwe płuc odosobnione (Phthisis pulmonnm communis. Phthisis puLmonm isolata) Określenie. Mianem: “suchoty płuc pospolite” nazywa się prze- wlekłą gruźlicę płuc, której znamienne cechy stanowią: 1. powstawanie wskutek ponownego zakażenia z zewnątrz lub z we- wnątrz -u osób, które przebyły zakażenie gruźlicze, i 2. szerzenie się w płucach drogą oskrzeli (tzw. zakażenie śródprzewodowe). Chorobie nadano też inne miana, które wymieniłem w nagłówku tego rozdziału. Przewlekła postępująca gruźlica płuc może dotyczyć osób, u których nie ma w wywiadach objawów świadczących o przebyciu chorób narządu oddechowego, co nie dowodzi, by ci chorzy ich nie przechodzili. Najczę- ściej jednak zbierając starannie wywiady można się przekonać, że chory nieraz już miewał kłucie w boku, “nieżyt oskrzeli”, zapalenie opłucnej “po przeziębieniu”, czasami pluł bez widocznej przyczyny krwią lub go- rączkował itd., słowem, można wyśledzić mniej więcej wyraźne objawy zakażnia gruźliczego. Suchoty płuc pospolite spostrzega się przeważnie u osób w wieku młodzieńczym i dorosłych. Wywód chorobowy. Dawniej powszechnie przyjmowano prawo Louisa głoszące, że suchoty płuc pospolite zaczynają się zawsze w ich szczytach w części leżącej powyżej obojczyka, Według tego poglądu, u dorosłych, znajdujących się w stanie alergii wskutek przebycia w dzie- ciństwie zakażenia gruźliczego, prątki dostawszy się do płuc zatrzymują się w ich szczytach wskutek słabego ich przewietrzania i wywołują tutaj powstanie gruzełków. Mnożąc się, gruzełki tworzą coraz większe sku- pienia. Dalszy los tej zmiany może być dwojaki, Nacisk gruzełkowy może zbliznowacieć i zwapnieć pozostawiając poronne guzki, tak częste u do- rosłych w szczytach płuc. W innych przypadkach naciek serowacieje i masy serowate z prątkami dostają się przez aspirację do oskrzeli. W ten sposób drobna zmiana gruzełkowa, usadowiona w szczycie płucnym, może wieść do wtórnego zakażenia sąsiedniej tkanki płucnej. Powstaje wtedy swoiste odoskrzelowe zapalnie płuc jako początek przewlekłej postępującej gruźlicy płuc. [patrz też: , firma sprzątająca, oczyszczanie organizmu, Depilacja laserowa ]