Posts Tagged ‘dermatologia estetyczna’

Dotacje i przetrwanie ACA – Dzielone decyzje w sprawie ulg podatkowych Premium ad

Tuesday, May 22nd, 2018

W przeciwnym razie wymiana federalna nie mogłaby zapisać osób w planach zdrowotnych i byłaby bezcelowa. Griffith zracjonalizował także inny przepis wymagający federalnej wymiany informacji o ulgach podatkowych, które nagradzają. W końcu doszedł do wniosku, że chociaż nie jest konieczne rozważanie celu lub historii tego statutu, historia legislacyjna rzuca niewiele światła na konkretne pytanie . Sędzia Harry Edwards odmawiał energicznie. Jest oczywiste, twierdził, że ulgi podatkowe na składki są niezbędnym elementem systemu kongresowego, aby uczynić ubezpieczenie zdrowotne dostępnym dla wszystkich Amerykanów. …read more

Nowa różnorodność w edukacji medycznej cd

Tuesday, May 22nd, 2018

Chociaż przyjęcie tej nowej różnorodności może oznaczać poszerzenie perspektywy instytucji z powodu przede wszystkim niedostatecznie reprezentowanych mniejszości rasowych, wysiłki skierowane do tych grup nadal służą ważnej misji. Działania związane z różnorodnością mogą opierać się na istniejącym modelu i zapożyczać z ich udokumentowanych postępów w tworzeniu lepszych szkół medycznych i szpitali dla wszystkich grup. Kiedy przybyłem do szkoły medycznej, szukałem miejsca, w którym mógłbym być sobą. Szkoły medyczne dążące do różnorodności 3.0 powinny pamiętać, że każdy, kto ma niepowtarzalną historię do opowiedzenia, chce tego samego. Idealna inicjatywa na rzecz różnorodności byłaby zatem swoistą kontrolą klimatu, starającą się stworzyć atmosferę, w której każdy czuje się objęty większym dialogiem. …read more

FDA, e-papierosy i odpad tytoniu piorącego cd

Tuesday, May 22nd, 2018

Innowacje, które powodują, że produkty odbiegają od właściwości definiujących klasę, mogą, bez uniemożliwiania sprzedaży, wywołać dodatkową kontrolę, aby zapobiec niezamierzonym konsekwencjom. FDA, w porozumieniu z adwokatami ds. Kontroli tytoniu, rządami państwowymi i Kongresem, może zrobić jeszcze więcej, aby wprowadzić klin między regulowane produkty czysto-nikotynowe i toksyczne produkty palne, które dominują dzisiaj. CTP może użyć swojego standardowego organu w połączeniu ze wzrostem e-papierosa, aby ograniczyć uzależniający potencjał śmiercionośnych spalanych produktów, nakazując obniżenie poziomu nikotyny poniżej poziomu e-papierosów i produktów NRT i eliminując środki aromatyzujące, takie jak mentol, które powodują papierosy są bardziej smaczne. Stany i Kongres mogą pracować nad zminimalizowaniem podatków od wszystkich czystych produktów nikotynowych, jednocześnie zwiększając podatki na papierosy, aby doprowadzić do zastąpienia poprzez znaczne różnice cen. …read more

Oporność na antybiotyki – problemy, postęp i perspektywy cd

Tuesday, May 22nd, 2018

Jednocześnie ciągłe wypłaty dla twórców leków, o ile mają one zastosowanie kliniczne, minimalizowałyby niekorzystny wpływ ochrony na rentowność. Dostęp. Idealny model ekonomiczny umożliwiłby nam dostęp do ratujących życie antybiotyków wszystkim, którzy ich potrzebują, jednocześnie ograniczając nadużywanie, które przyczynia się nie tylko do odporności, ale może również do epidemii otyłości, astmy i innych zaburzeń. Światowy fundusz mógłby pobierać składki proporcjonalnie do krajowego produktu krajowego brutto, ale w perspektywie krótkoterminowej sprawiedliwy dostęp może wymagać od bogatszych krajów subsydiowania odpowiedniego stosowania antybiotyków w uboższych krajach.
Ochrona poprzez ustalanie priorytetów medycznych. …read more