Posts Tagged ‘fizjoterapia’

W narzadach wewnetrznych stwierdza sie

Wednesday, February 14th, 2018

W narządach wewnętrznych stwierdza się w przewlekłej postępującej gruźlicy płuc zwyrodnienie tłuszczowe, zwłaszcza w wątrobie i w ner- kach, a w przypadkach gruźlicy z licznymi jamami i z przewlekłym ro- pieniem dostrzegalne już gołym okiem zwyrodnienie skrobiowate wą- troby, śledziony, nerek, nadnerczy i jelit, a drobnowidowo także w in- nych narządach. Serce bywa najczęściej małe, zwiotczałe, prawa komora nieraz rozszerzona. Tkanka podskórna tłuszczowa w stanie zaniku. Objawy. Przewlekła postępująca gruźlica płuc może rozpoczynać się zupełnie niepostrzeżenie, bez objawów, wśród zupełnego zdrowia. Do- wiodły tego systematyczne badania radiologiczne osób zdrowych, stale stykających się z chorymi na gruźlicę. U takich osób badaniem radiolo- gicznym często wykrywa się naciek wczesny, nieraz nawet duży. Po pe- wnym czasie – po kilku dniach, tygodniach lub miesiącach – naciek może zniknąć, lecz może też być początkiem pospolitych suchot płuc. Takie osoby czasem nie mają w okresie wczesnego nacieku gorączki, kaszlu, ani bólów w klatce piersiowej. Stan podgorączkowy można nie- kiedy uchwycić tylko częstym mierzeniem ogólnej ciepłoty ciała w ciągu doby. W innych przypadkach przewlekła postępująca gruźlica płuc rozpo- czyna się objawami toksycznymi w postaci osłabienia, chudnię-. cia bez widocznej przyczyny, potów nocnych, złego stanu, niedokrwi- stości, dolegliwości o charakterze niemocy nerwowej (neurasthenia) lub niestrawności, na co już dawno zwracał uwagę Alfred Sokołowski, u ko- biet zaburzeniami w regularności, a u dzieci nieraz bólami, brzucha. W przypadkach wczesnego wciągnięcia w sprawę chorobową opłucnej przewlekła postępująca gruźlica płuc rozpoczyna się suchym kaszlem i kłuciem w bokach. Taki początek zdarza się często, gdyż naciek wczesny sadowi się zazwyczaj blisko opłucnej. W innych przypadkach choroba rozpoczyna się krwiopluciem lub krwotokiem płucnym. Wbrew dawniej rozpowszechnionemu poglądowi, przewlekła postępu- jąca gruźlica płuc może rozpoczynać się nagle, ostro wśród zupełnego zdrowia. Taki początek spostrzega się często. Zatem ostry początek cechuje nie tylko ostre postaci gruźlicy płuc kończące się w kilka tygodni lub miesięcy śmiercią, ale może być objawem gruźlicy prze- wlekłej. Gruźlica płuc rozpoczyna się wtedy w jednych przypadkach dre- szczami, wysoką gorączką i bólami gardła z zaczerwienieniem migdałków przypominając ostre ich zapalenie (tonsiIIitis acuta). W innych przy- padkach ostry początek choroby objawia się wysoką gorączką, silnym osłabieniem, bólami w członkach i mięśniach i nierzadko uporczywym kaszlem łudząco przypominając – na to zwrócił uwagę już dawno Alfred Sokołowski – grypę, za którą nieraz mylnie bierze chotobę chory i lekarz. Taki początek spotyka się często zwłaszcza u osób stykających się zawodowo z chorymi na gruźlicę (wśród person,elu szpitalnego, stu- dentów medycyny itd.). Przewlekła postępująca gruźlica płuc może roz- począć się także w postaci klinicznej, przypominającej ostre zapalenie płuc odoskrzelowe lub krupowe a także często nawracający o ostry nieżyt oskrzeli lub ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy, przebiegający z gorączką. [więcej w: , implanty zębów, fizjoterapia, gabinet ginekologiczny ]