Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

. Poniewaz przyczyny migreny bywaja

Saturday, February 24th, 2018

. Ponieważ przyczyny migreny bywają różnorakie, niełatwo jest w poszczególnym przypadku prowadzić leczenie zapobiegawcze wymierzone celnie w określony czyn- nik etiologiczny. Działanie przetworów sporyszu, siarczanu magnezu, małych dawek histaminy itd. ma punkt zaczepienia w zaburzeniach naczynioruchowych. Odgrani- czenie tych stanów od tzw. cep hale a vasomotoria bywa w praktyce niemożliwe. Roz- poznania tego rodzaju stawiamy zazwyczaj ex juvantibus, po wypróbowaniu rozmai- tych środków. Już od czasów Charcota pewną część przypadków migreny stawia się w związek; z padaczką. Napady migreny bywają czasem zwiastunem napadu pa- daczkowego u epileptyków. Niektórzy autorzy, opierając. się na wynikach badań eeg, mówią np. o dysrhytmic migraine lub hypersynchrone Migriinen. W przypadkach stwierdzonego tła padaczkowego istotnie leki przeciwdrgawkowe oddają nieocenione usługi. Najlepsze wyniki osiąga się kojarząc np. związki hydantoinowe z kofeiną. Wypróbować jednak należy wszelkie możliwości z arsenału leków przeciwpadaczko- wych. Zresztą w praktyce okazuje się, że czasem doskonałe wyniki można osiągnąć za pomocą leków przeciwdrgawkowych w przypadkach, w których brak jest wszel- kich podstaw do podejrzewania padaczki. Mówić w tych przypadkach o epilepsia latens znaczy tyle co zastąpić X przez Y. W piśmiennictwie można znaleźć bez liku rozmaite zalecenia zapobiegawcze. Za- leca się np. zmianę klimatu. W rzeczywistości zmiana klimatu jednym pomaga, dru- gim szkodzi. Przepisy dietetyczne pozbawione są oczywiście podstaw naukowych. Na pewno wiadomo, że migrenicy nie znoszą napojów wyskokowych. Szkodliwe bywa nadmierne jedzenie i picie przed udaniem się na spoczynek nocny. Niektórzy wierzą w skuteczność diety ubogiej w tłuszcze. Jeżeli są podstawy do przypuszczania tła alergicznego, to należy usunąć odpowiednie alergeny, np. czekoladę, pewne gatunki owoców, przetwory mleczne, niektóre leki itd. Możliwość ta może dotyczyć np. nie- których środków przeczyszczających, nadużywanych ustawicznie przy nawykowym zaparciu stolca. Umiarkowane palenie tytoniu nie jest zdaje się szkodliwe. Doniosłą rolę w wielu przypadkach zdaje się odgrywać rytm snu i czuwania. Zauważono np., że czynnikiem wyzwalającym napad migreny może być zbyt późne wstawanie rano lub popołudniowa drzemka. Często skrócenie snu, zalecenie porannej przechadzki, zniesienie drzemki poobiedniej może wywrzeć zbawienny wpływ. Napady migreny w niedziele i dni świąteczne dadzą się często w ten sposób wytłumaczyć, o ile oczy- wiście nie wchodzą w grę czynniki psychogenne. Doniosłym czynnikiem mogą być ortostatyczne zaburzenia krążenia, zwłaszcza u osobników młodocianych. Czasem wystarczy wysłuchanie skarg pacjenta: zawroty głowy po wstaniu z lóżka, po długim pozostawaniu w postawie ciała pionowej itd. Zazwyczaj nawet zbędne jest robienie próby Schellonga, która zresztą czasem może zawieść nawet przy niewątpli- wej hipodynamii. W przypadkach tych wystarczy czasem kilkutygodniowe leczenie dyhydroergotaminą doustnie 3 razy dziennie po 5-20 kropel. U dzieci czasem napady migreny mogą być wywoływane przez robaki jelitowe. Jeżeli u dorosłych migrena stoi w związku z nadciśnieniem tętniczym, lub miażdżycą, to leczenie ma jasno wyt- knięty kierunek. Niektórzy zalecają w tych przypadkach leczenie doustne hyderginą 3 razy dziennie po 20 kropel lub po 2 tabletki podjęzykowe. Szczególnie uporczywe bywają migreny, wiążące się w czasie z miesiączką, zwłaszcza w okresie preklimak- terycznym, Leczenie hormonalne przeważnie tutaj zawodzi. Niektórzy zalecają duże dawki testosteronu, np. 4 razy po 25 mg. Wyższe dawki mogą spowodować wiryli- zację lub wzmożenie podniecenia płciowego. Najlepiej w okresie przedmiesiączko- wym przeprowadzić co miesiąc leczenie zapobiegawcze dyhydroergotaminą, siarcza- nem magnezu, histaminą lub tp. [podobne: , odżywka do włosów, foteliki dla dzieci, Stomatolog Kraków ]

Z drugiej strony jednak przestrzec

Thursday, February 22nd, 2018

Z drugiej strony jednak przestrzec trzeba jak najbardziej stanowczo przed zbyt łatwym przyznawaniem renty. Gdy człowiek doznał istotnie poważnego urazu, należy mu raczej przyznać jednorazowo jak najwyższe odszkodowanie. Wypłacanie renty miesięcznej i uzależnianie jej od periodycznych badań kon- trolnych jest szkodliwe dla zdrowia poszkodowanych, odciągając ich od pracy i zmuszając do bezwiednego lub świadomego agrawowania objawów chorobo- wych. Poszkodowanym tego typu, jak w ogóle nerwicowcom, należy wpajać przekonanie, że praca, ruch, wysiłki fizyczne, sport, gimnastyka – wszystko to jest rzeczą zdrową, podczas gdy bezczynność jest dla nich zgubna. Stano- wisko takie zapobiega roszczeniom i przeciwdziała symulacji, narażającej skarb państwa na miliardowe wydatki. Szczegóły tego skomplikowanego zagadnie- nia pomijamy, ponieważ dotyczy ono psychiatrii społecznej.
NERWICE LĘKOWE (PHOBIAE) I POKREWNE Lęk jako objaw wchodzi w skład bardzo wielu zespołów psychotycznych i nerwicowych. Mówimy o nerwicy lękowej wówczas, gdy objaw ten góruje w obrazie klinicznym nad wszystkimi albo stanowi jedyną lub niemal jedyną jego treść. Tak się rzecz ma w fobiach. Jest rzeczą wątpliwą, czy są podstawy do wyodrębnienia fobii jako osobnej, monosymptomatycznej jednostki nozo- graficznej. Niektórzy zwracają mianowicie uwagę na fakt, że fobie mają cha- rakter natręctwi uważają je dlatego albo za część składową nerwicy natręctw, albo za jej postać poronną. Teoretyczne te rozważania nie zmieniają faktu, że istnieją fobie w czystej postaci i że ich przebieg jest pod względem rokow- niczym daleko korzystniejszy niż przebieg prawdziwej nerwicy natręctw. Zresztą powstanie nerwicy lękowej dzięki doświadczeniom Pawłowa prześledzić można doświadczalnie, jak to widzieliśmy powyżej na przykładzie psiego lęku głębo- kości (hipsofobii) lub wysokości (akrofobii). Fobia ta u człowieka nie należy do rzadkości. Występować ona może już przy spoglądaniu w głąb studni lub z wysokości niewielkiej, np. z II lub nawet z I piętra. Wybitnie występuje ona u niektórych osób próbujących taternictwa. Czasem łączy się z natręctwem ześlizgnięcia się w przepaść. Opowiadania o rzekomej uległości pewnych pod- i óżników wobec takiego natręctwa włożyć trzeba między bajki. Zadna per- swazja nie jest w stanie uśmierzyć tego lęku, ani też przekonywanie samego siebie, że wcale nie grozi upadek z wysokości, gdyż budowla jest pewna. Jak z tego widać, fobie występują tylko w pewnych sytuacjach. Ci sami ludzie, którzy boją się przebywać na wyższych piętrach, mogą bez lęku odbywać pod- róże samolotem. [przypisy: , Kabiny Sanitarne, foteliki dla dzieci, trener personalny ]