Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Przed wojna glosnym echem w

Thursday, February 22nd, 2018

Przed wojną głośnym echem w prasie całego świata odbił. się proces w Czechosłowacji o oszustwo ubezpieczeniowe. Młody człowiek ubezpieczył się na pół miliona koron od wypadku, po czym własnoręcznie siekierą odrąbał sobie nogę w kolanie. Półmilionowy kapitał był dla tego człowieka wyższym dobrem niż noga albo, co wychodzi na to samo, kalectwo było mniejszym złem niż uczciwa praca. Takie same pobudki, są w grze w przypadkach nerwicy roszczeniowej, z tą różnicą, że chorzy dochodzą do swoich wniosków nie drogą świadomego rozumowania, lecz na podstawie na- wyków odruchowowarunkowych. Od dawna szuka się sposobów przedmiotowego stwierdzenia, -ezy wypowia- dane przez poszkodowanego skargi po urazie fizycznym lub tylko psychicznym odpowiadają prawdzie. Pomijając pneumoencefalografię, której wykonanie w- każdym orzekanym przypadku jest obowiązkiem, warto pamiętać o kilku metodach (zestawionych tu wg Świetłowa,: 1936). Muck, wykorzystując wspólne unaczynienie błony śluzowej jamy nosowej i opony miękkiej, wywołuje za pomocą mechanicznego podrażnienia śluzówki nosa odczyn naczynioruchowy w postaci białego prążka. Odczyn ten odzwierciedla zaburzenie unerwienia na- czyniowego opon w tzw.• meningupathia vascgen,ica posttraumatica. Wprowa- dzamy mianowicie na śluzówkę adrenalinę i pocieramy guzikiem sondy. Wy- wółuje to natychmiastowe rozszerzenie naczyń, które szybko znika. W przy- padku patologicznym odczyn naczyniowy występuje dopiero po upływie mniej więcej 2 min., następnie zjawia się zupełnie biały prążek. Skargi na zawroty głowy można przedmiotowo sprawdzić za pomocą metody kalorymetrycznej oraz za pomocą doświadczenia Baranyego (tzw. Zeigeversuch). Zaburzenia w sferze czucia, np. nerwobóle i skargi na wzmożoną bolesność uszkodzonych punktów można sprawdżić za pomocą badania Mannkopf-Bechterewa, miano- wicie ucisk bolesnych punktów wywołuje przyspieszenie tętna i jednocześnie rozszerzenie źrenic. Nie jesteśmy więc zdani wyłącznie tylko na informacje poszkodowanego. [przypisy: , prawo medyczne, olejek kokosowy, gabinet ginekologiczny ]

Rozpoznanie rozwinietej gruzlicy pluc wlóknistej

Saturday, February 17th, 2018

Rozpoznanie rozwiniętej gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej opiera się na stwierdzeniu zespołu klinicznego, na który się składają: 1. objawy fizyczne zagęszczenia obu szczytów płucnych (stłumienie odgłosu opukowego ze zwężeniem pól szczytowych, drżenia piersiowego i szeptu, nieco zmieniony szmer w okolicy szczytów płuc); 2. objawy rozdęcia płuc w postaci znacznego obniżenia i małej ru- chomości dolnych granic płuc; 3. twarde tętnice obwodowe, mimo młodego wieku, i niedociśnienie tętnicze; 4. śledziona powiększona, twarda, o ostrym brzegu; 5. dość często stany podgorączkowe; 6. budowa ciała przeważnie asteniczna; 7. liczne dolegliwości w zakresie układu nerwowego, narządu pokar- mowego i serca. Badaniem radiologicznym w gruźlicy płuc włóknistej za- gęszczającej ograniczonej stwierdza się w obu szczytach drobne, ostre ograniczone plamki, a także cienie smugowate, które są wy- razem tkanki łącznej rozrastającej się wzdłuż naczyń krwionośnych i lim- fatycznych. Cienie łączą ogniska gruźlicze pomiędzy sobą i z węzłami wnękowymi oraz oskrzelowymi. W razie dołączenia się znaczniejszego zgrubienia opłucnej szczytowej stwierdza się na rentgenogramach wy- raźne jednolite zacienienia w zakresie pól szczytowych. Natomiast je- żeli zgrubienie opłucnej jest nieduże to wśród zacienienia można ro- zeznać drobne plamki i smugi łączące szczyt z wnęką, której rysunek jest zwykle wyraźniejszy. [hasła pokrewne: , ból pleców, oczyszczalnie przydomowe, gabinet ginekologiczny ]