Posts Tagged ‘implanty Warszawa’

Po katastrofach zyciowych widuje sie

Friday, February 23rd, 2018

Po katastrofach życiowych widuje się tego rodzaju objawy paniki, przejawiające się rzucaniem się we wszystkich kierunkach, ucieczką przed siebie, bezcelowym biciem oto- czenia, waleniem głową o mur itd. W stanach osłupienia reaktywnego po ka- tastrofach mogłoby chodzić również o wyzwolenie biologicznie nieczynnego odruchu znieruchomienia (Totstellreflex), którym zwierzęta odpowiadają na groźne dla żyda sytuacje. I ten odczyn zdaje się być wyrazem przystosowania do warunków życia. Odruch ten ratuje mianowicie życie w walce z silnym drapieżcą polującym na zwierzęta znajdujące się w ruchu, a pomijającym zwierzęta martwe. Odczyny te noszą charakter opisanego wyżej zespołu kata- leptycznego. U ludzi widuje się również odczyn ten jako bezpośrednie następ- stwo przeżytej katastrofy. Zarówno okres najsilniejszego podniecenia psycho- ruchowego, jak i stan katalepsji reaktywnej mogą być objęte niepamięcią, prawdopodobnie wskutek znacznego zwężenia pola. świadomości w czasie trwa- nia paniki. Rokowanie jest zasadniczo dobre. Odczyny pośrednie nie muszą mieć zawsze charakteru roszczenio- wego, jak to się czasem sądzi. Niekiedy moment uzyskania odszkodowania lub renty ubezpieczeniowej nie wchodzi w rachubę. Zdarza się to zwłaszcza w przypadkach z dużą dyspozycją neuropatyczną. Jednakże w przeważającej Jiczbie przypadków ma się, do czynienia z pobudkami roszczeniowymi, które w wysokim stopniu utrudniają lub uniemożliwiają wyleczenie. Najczęściej -ehodzi tutaj o następujące zespoły: 1. pseupodemencja może się utrzymywać bardzo długo. Zespół ten widuje się czasem w bezpośrednim następstwie wypadku lub urazu, który .spówodował gwałtowny przestrach. Rokowanie wówczas, jak w ogóle w histerii, jest pomyślne. Zespół ten jednak może się stać przewlekły, jeżeli dołączą się pobudki roszczeniowe. Chory taki latami wówczas zdradza objawy otępienia rzekomego i żadne leczenie nie może go z tego stanu wyprowadzić. Objawy pseudodementywne mogą występować równocześnie z innymi objawami histe- Tycznymi, a także towarzyszyć neurastenii pourazowej. [podobne: , implanty Warszawa, odżywki do rzęs, depilacja laserowa Łódź ]