Posts Tagged ‘infekcje intymne’

Niepodobna tutaj zajac sie blizej

Sunday, February 25th, 2018

Niepodobna tutaj zająć się bliżej opisem poszczególnych obrazów nerwic ria- rządowych. Z rozwiniętymi jednostkami tych cierpień miewają do czynienia przeważnie interniści, nie zawsze w pełni licząc się z udziałem wyzszych czyn- ności herwov.rycl). w ich powstawaniu, Dla przykładu przytoczymy -dychawicę oskrzelową, na której powstanie w dużym stopniu składają się czynniki neuro- psychiczne. Toteż za wzorem medycyny radzieckiej coraz częściej osiąga się dobre wyniki lecznicze przez zastosowanie leczenia snem ochronnym w chorobie wrzodowej, w dychawicy oskrzelowej, w nadciśnieniu i wielu innych cierpie- niach do niedawna uważanych za miejscowe choroby narządów. To sarno można, powiedzieć o tzw. nerwicach naczyniowych i odżywczych (troficznych), jak akroparestezja, choroba Raynauda, obrzęk angioneurotyczny Quinckego, ezyt- romelalgia, sklerodermia. Mimo niejasności etiologii wiadomo, że w powsta- waniu tych cierpień zasadniczą rolę odgrywają zaburzenia mimowolnego układu nerwowego. W niektórych z tych cierpień stosowano z powodzeniem leczenie snem. W Klinikach Dermatologicznej i Psychiatrycznej Akademii :tyle. dycznej w Gdańsku uzyskano w kilku prżypadkach sklerodermii niezwykłą poprawę za pomocą wstrząsów elektrycznych.t Zdaje się to wskazywać na ośrod-, kowy mechanizm działania metod wstrząsowych poprzez wyższe ośrodki rieu- rowegetatywne. Nic też dziwnego, że dla metod używanych do niedawna tylko w leczeniu chorób psychicznych budzi się coraz żywsze zainteresowanie wśród przedstawicieli innych specjalności lekarskich. W praktyce psychiatrycznej spotykamy się najczęściej z przypadkami nerwic narządowych, skierowanymi przez lekarzy innych specjalności z powodu ujem- nych wyników wszelkich badań przedmiotowych. Przypadków ,tych jest: mnóstwo, zwłaszcza w lecznictwie otwartym. Samo wysłuchanie skarg podmio- towych i spostrzeżeń, które chorzy poczynili nad sobą oraz wyników lekarskich i recept, które noszą ze sobą, zabiera tak dużo czasu, że lekarze starają się zbyć. tych chorych byle czym. Chorzy ci wędrują od lekarza do lekarza, uzyskując często sprzeczne rozpoznania i rady. Czasem już od progu podają oni rozpozna- nie w rodzaju “nerwica serca”, “nerwica żołądka”, “nerwica ogólna” itd. Gorzej jest, jeżeli chory przybywa z gotowym rozpoznaniem jakiejś ciężkiej, zwykle nieuleczalnej lub grożącej nieoczekiwanymi powikłaniami choroby. Rozpozna- nie takie i związane z nim przesadne wyobrażenia laika o danej chorobie stają się jatrogennym urazem psychicznym, wciąż na nowo odnawianym i opornym na leczenie. Chorzy ci z zasady powołują się na powagi lekarskie, których fa- talne nieraz orzeczenia trudno jest potem obalić. Do naj cięższych takich jatro- gennych urazów należy rozpoznanie nadciśnienia i wpojenie choremu prze- świadczenia, że grozi mu udar mózgu lub zawal mięśnia sercowego. Nawet wybitni skądinąd lekarze często nie zastanawiają się nad ogromem krzywdy i cierpienia, jakie zawarte są w groźnie dla -laika brzmiących wyrokach rozpoz- nawczych w rodzaju “niedotle:-nienia mięśnia sercowego”, “stan przedzawałowy”,. “zwyrodnienia mięśnia sercowego I stopnia” itd. Po wysłuchaniu takiego wy- roku, życie chorego wypełnione jest już tylko wyobrażeniami hipochondrycz- nymi i leczeniem. Życie chorego traci odtąd wszelki urok. W przypadkach tych badanie przedmiotowe może nie wykryć w ogóle cech histeroidii lub histerii. [hasła pokrewne: , surówki bawełniane, infekcje intymne, krem neutrogena ]

Rozpoznanie róznicowe od przewleklej prosówkowej

Saturday, February 17th, 2018

Rozpoznanie różnicowe od przewlekłej prosówkowej gruźlicy płuc odróżnia się gruźlicę płuc włóknistą za- gęszczającą ograniczoną na tej podstawie, że zmiany w płucach ograni- czają się w niej do szczytów płucnych i wywołują tutaj wyraźne objawy fizyczne, natomiast w przewlekłej gruźlicy prosówkowej gruzełki są roz- siane .na całej przestrzeni płuc i nie wywołują wyraźniejszych objawów fizycznych, tak że sprawę wykrywa dopiero badanie radiologiczne płuc. Rokowanie w gruźlicy płuc włóknistej zagęsżczającej ograniczo- nej jest przeważnie dobre. Trzeba jednak liczyć się z możliwością roz- siania o charakterze mieszanym, zwłaszcza u chorych wyniszczonych. Dołączenie się wysiewów odoskrzelowych wiedzie do rozwoju suchot płuc rozpadowo-włóknistych wyniszczających (phthisis pulmanum ulcerosofi- brosa cachectisans), które rokują niepomyślnie. Rokować trzeba także ostrożnie, jeżeli dołączą się przerzuty do mózgu albo gdy na tle rozsiania rozwinie się stwardnienie licznych gruczołów dokrewnych. Leczenie. Do niedawna, gdy panował pogląd o szczytowym po- wstawaniu suchot płuc, uznawano zmiany w szczytach płucnych za po- czątkowy okres tej choroby i kierowano takich chorych do sanatoriów dla chorych płucnych. Chorzy ci stanowili przeważną część leczących się w uzdrowiskach, które im zawdzięczały rozgłos. Obecnie, gdy dowie- dziono łagodnego charakteru gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ogra- nicaonej zaniechano. wysyłania tych chorych do uzdrowisk, jeżeli- stan ich odżywienia jest dobry. W okresie przycichania chorzy mogą nie prze- rywać swych zajęć, stosując jednakże leczenie higieniczno-dietetyczne i objawowe. Chorego należy pouczyć jak ma postępować, by nie zakażał otoczenia. W okresie bezgorączkowym gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej, jeżeli. chory nie jest wychudzony, można uzyskać dobre wyniki, przez ostrożne leczenie tuberkuliną. Upadek odżywienia i ogólne osłabienie wymagają przerwania pracy zawodowej i systema- tycznego leczenia wzmacniającego. Często da się ono przeprowadzić z większym skutkiem dopiero w warunkach sanatoryjnych. Wszelkie zaostrzenie choroby wymaga wypoczynku i leżenia w łóżku. W razie zej- ścia w suchoty płuc rozpadowo-włókniste stosuje się leczenie według za- sad obowiązujących w tej chorobie. [podobne: , biustonosze do karmienia, sklep kolagen, infekcje intymne ]