Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Z drugiej strony jednak przestrzec

Thursday, February 22nd, 2018

Z drugiej strony jednak przestrzec trzeba jak najbardziej stanowczo przed zbyt łatwym przyznawaniem renty. Gdy człowiek doznał istotnie poważnego urazu, należy mu raczej przyznać jednorazowo jak najwyższe odszkodowanie. Wypłacanie renty miesięcznej i uzależnianie jej od periodycznych badań kon- trolnych jest szkodliwe dla zdrowia poszkodowanych, odciągając ich od pracy i zmuszając do bezwiednego lub świadomego agrawowania objawów chorobo- wych. Poszkodowanym tego typu, jak w ogóle nerwicowcom, należy wpajać przekonanie, że praca, ruch, wysiłki fizyczne, sport, gimnastyka – wszystko to jest rzeczą zdrową, podczas gdy bezczynność jest dla nich zgubna. Stano- wisko takie zapobiega roszczeniom i przeciwdziała symulacji, narażającej skarb państwa na miliardowe wydatki. Szczegóły tego skomplikowanego zagadnie- nia pomijamy, ponieważ dotyczy ono psychiatrii społecznej.
NERWICE LĘKOWE (PHOBIAE) I POKREWNE Lęk jako objaw wchodzi w skład bardzo wielu zespołów psychotycznych i nerwicowych. Mówimy o nerwicy lękowej wówczas, gdy objaw ten góruje w obrazie klinicznym nad wszystkimi albo stanowi jedyną lub niemal jedyną jego treść. Tak się rzecz ma w fobiach. Jest rzeczą wątpliwą, czy są podstawy do wyodrębnienia fobii jako osobnej, monosymptomatycznej jednostki nozo- graficznej. Niektórzy zwracają mianowicie uwagę na fakt, że fobie mają cha- rakter natręctwi uważają je dlatego albo za część składową nerwicy natręctw, albo za jej postać poronną. Teoretyczne te rozważania nie zmieniają faktu, że istnieją fobie w czystej postaci i że ich przebieg jest pod względem rokow- niczym daleko korzystniejszy niż przebieg prawdziwej nerwicy natręctw. Zresztą powstanie nerwicy lękowej dzięki doświadczeniom Pawłowa prześledzić można doświadczalnie, jak to widzieliśmy powyżej na przykładzie psiego lęku głębo- kości (hipsofobii) lub wysokości (akrofobii). Fobia ta u człowieka nie należy do rzadkości. Występować ona może już przy spoglądaniu w głąb studni lub z wysokości niewielkiej, np. z II lub nawet z I piętra. Wybitnie występuje ona u niektórych osób próbujących taternictwa. Czasem łączy się z natręctwem ześlizgnięcia się w przepaść. Opowiadania o rzekomej uległości pewnych pod- i óżników wobec takiego natręctwa włożyć trzeba między bajki. Zadna per- swazja nie jest w stanie uśmierzyć tego lęku, ani też przekonywanie samego siebie, że wcale nie grozi upadek z wysokości, gdyż budowla jest pewna. Jak z tego widać, fobie występują tylko w pewnych sytuacjach. Ci sami ludzie, którzy boją się przebywać na wyższych piętrach, mogą bez lęku odbywać pod- róże samolotem. [przypisy: , Kabiny Sanitarne, foteliki dla dzieci, trener personalny ]

Objawy przedmiotowe w zakresie pluc

Friday, February 16th, 2018

Objawy przedmiotowe w zakresie płuc ulegają w przebiegu gruźlicy płuc włóknistej rozlanej zmianie, gdy dołącza się nieżyt oskrzeli lub po- wstają ich rozszerzenia. Równocześnie z tym kaszel i ilość plwociny zwiększają się, lecz pomimo to prątków gruźlicy w niej nie ma nadal albo są tylko nieliczne. Po wielu latach choroby ustrój może załamać się. Chory traci łaknienie, zaczyna chudnąć, słabnąć, uskarża się na znaczną duszność i kaszel. a ba- danie fizyczne stwierdza objawy rozległego zagęszczenia nieraz obu płuc i często. objawy niewydolności krążenia wskutek osłabienia mięśnia sercowego na tle zwyrodnienia. Jest to okres trzeci płucno – sercowy. W przeciwieństwie do pospolitych suchot płuc, przebieg gru- źlicy płuc włóknistej rozlanej bywa i w tym okresie często bezgorącz- kowy, nie ma także potów nocnych, natomiast uderza stała, ogromna duszność, zależna od zmian nie tylko w płucach, ale i w mięśniu sercowym. Czasami sprawa płucna przechodzi w serowacenie. Często dołącza się w tym okresie wskutek wysiewów krwiopochodnych gruźlica krtani lub jelit, przetoki gruźlicze odbytnicze, gruźlica prosówkowa. Chorzy giną wśród wyniszczenia, powikłań lub objawów niewydolności krążenia, która nieraz tak góruje nad całym obrazem chorobowym, zwłaszcza jeśli rozedma płuc jest bardzo znaczna, że gruźlicę się przeocza. Czasami po długim łagodnym przebiegu gruźlicy płuc włóknistej roz- lanej następuje nagły zwrot. Cechuje go: 1. gorączka: 2. prawie nieustępujące krwotoki płucne; 3. szybkie szerzenie się sprawy gruźliczej w płucach; 4. szybko postępujące chudnięcie; 5. znaczne pogorszenie stanu ogólnego kończące się wkrótce (2-3 mie- sięcy) zgonem. Postać tę zwie się “suchotami płucno-galopującymi krwotocznymi” (phthisie galopante hemo- ptoique). [przypisy: , Kabiny Sanitarne, przydomowe oczyszczalnie, olejek kokosowy na włosy ]