Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Niekiedy napad konczy sie obfitym

Saturday, February 24th, 2018

Niekiedy napad kończy się obfitym wielomoczem i chory powraca do zdrowia. U wielu cho- rych pojawiają się napady poronne. Ból głowy wówczas jest lekki, zamiast nudności może wystąpić tylko złe samopoczucie, może pojawić się tylko nie- znaczny, szybko przemijający mroczek. Przedmiotowo niewiele się stwierdza. Czasem widać zaczerwienienie twarzy po stronie chorej, w rzadkich przypadkach można zauważyć rozszerzenie źrenicy po tejże stronie. Niektórzy chorzy są w czasie napadu bladzi, mają wygląd cierpiący, Ich oczy są podkrążone. Nie- kiedy widać lekkie obrzmienie chorej połowy twarzy o typie obrzęku Quinc- kego. Ból głowy wzmaga się po wstrzyknięciu histaminy, a słabnie, gdy uciś- niemy tętnicę szyjną. Stwierdzano też eozynofilię w czasie napadu. Ostatnio zjawiska migrenowe przypisuje się raczej rozszerzeniu naczyń krwionośnych, szczególnie tętnicy skroniowej. W różnicowaniu wyłączyć trzeba rwę nerwu trójdzielnego, przy której bóle mają charakter szarpiący i umiejscowione są w twarzy, często ograniczone są ponadto do jednej gałązki, podczas gdy bóle migrenowe odczuwane są jako głuchy ucisk, niekiedy o charakterze bólu tętnią- cego, Podobnie mogą wyglądać dolegliwości chorego przy aliquorrhoe. Przy podejrzeniu w tym kierunku należy dokładnie rozważyć dane wywiadu, i zba- dać płyn mózgowo-rdzeniowy. Opisywano napady migreny połączone z poło- wiczymi parestezjami i porażeniami mięśni ocznych (migraine ophtalmoplegi- que). Na pewno nie chodzi tu wówczas o sprawę czynnościową w sensie czystej nerwicy, lecz o powikłanie poważniejszej sprawy organicznej, np. arterioscle- rosis cerebri, tumor, lues itd. Przy miażdżycy mózgu napady migreny mogą zapowiadać udar, a po udarze zwykle ustępują. Także pourazowe bóle głowy mogą być podobne do migrenowych. Myśleć też należy o możliwości tężyczki, przy której bóle głowy mogą przypominać migrenowe. Migrena u dzieci może występować nawet w pierwszych latach życia, a w wieku szkolnym wcale nie należy do rzadkości. Napady migreny u dzieci i u młodocianych trwają przeciętnie krócej i przebiegają lżej jak u dorosłych. TYlko część tych dzieci styka się z lekarzem, Rozpoznanie jest jasne, o ile le- karz myśli w ogóle o możliwości migreny u dziecka (Vahlquist, 1961). Trud- ności nastręczają przypadki wczesno dziecięce lub z napadami nietypowymi. Zwraca się uwagę na stress jako czynnik wyzwalający; ma to znaczenie dIli psychoprofilaktyki. Leczenie migreny dziecięcej nie różni się od leczenia do- rosłych. [przypisy: , wózki dziecięce, klimatyzacja precyzyjna, bielizna damska sklep internetowy ]