Posts Tagged ‘medycyna estetyczna’

Medycyna estetyczna – dla kogo?

Tuesday, February 27th, 2018

female face with wrinkles on her foreheadKomu właściwie służy medycyna estetyczna? Jest to gałąź wiedzy, z której czerpią osoby borykające się z rozmaitymi defektami wyglądu. O jakie wady chodzi? Należą do nich choćby blizny powstałe wskutek wypadków, chorób skóry czy usunięcia tatuażu. Ich obecność może poważnie wpływać na sposób myślenia o sobie samym, szczególnie wówczas gdy znajdują się one w miejscach najbardziej widocznych. Szczęśliwie, medycyna estetyczna, a konkretnie ludzie, którzy zajmują się tą dziedziną, wyposażyli ludzkość w narzędzia służące do pozbywania się tego rodzaju defektów lub – w najgorszym wypadku – zmniejszania ich widoczności. Spośród defektów skórnych należałoby wymienić również zmarszczki będące oznakami nieuchronnego starzenia się. Dla wielu osób, szczególnie dla kobiet, są one czymś absolutnie niepożądanym. Szczęśliwie, obecnie dysponujemy możliwościami wykonywania nieinwazyjnych zabiegów, które w wyraźny sposób wygładzają skórę i sprawiają, że staje się ona bardziej świeża, rozświetlona i nabiera młodego wyglądu.

W swietle nowoczesnych badan z

Sunday, February 25th, 2018

W świetle nowoczesnych badań z dużym krytycyzmem bierze się ostrość dawnego podziału na typy wagotoników i syrnpatykotoników. Podział ten przyjmuje, że wagotonicy mają skłonność do samorzutnych potów, ślinotoku, zwolnienia tętna, arytmii, podciśnienia krwi, obwodowych zaburzeń naczynio- wych i spastycznego zaparcia. Wszystkie te objawy wzmagają się pod wpły- wem pilokarpiny. Typowe cierpienia wagotoników to dychawica oskrzelowa, laryngospasmus, oesophagóspasmus, choroba wrzodowa i ,colitis mucosa. U sympatykotoników spotykamy cukromocz pokarmowy, przyśpieszone tętno, nadciśnienie, szerokie źrenice, niedokwaśność soku żołądkowego. Wszystko to wywołać można działaniem adrenaliny. Spostrzeżenia kliniczne okazują jednak, że częstokroć jeden i. ten sam osob- nik wykazuje zjawiska przynależne do dwóch tych rzędów. Chorzy nierzadko reagują raz na modlę wagotoników, innym razem na modłę sympatykotoni- ków. Niektóre cierpienia, jak migrena, obrzęk Quinckego, dusznica bolesna, a nawet dychawica oskrzelowa dadzą się tylko z trudem zaszeregować w po- danym schemacie. Dlatego podział na wagotoników i sympatykotoników uważa I się dzisiaj tylko za schemat orientacyjny. Przy omawianiu pojęcia neuropatii powinno się mieć na uwadze pawłowówski podział typologiczny zwierząt do- świadczalnych. Neuropaci zdają się stanowić analogon do psów o “słabym” układzie nerwowym, bardzo podatnych na nerwicotwórcze wpływy. Są to na- stępujące objawy: nadwrażliwość naczynioruchowa pod postacią żywego der- mografizmu, czasem białego lub pokrzywkowatego (urticaria jactitia, dermo- graphismus eleva-tu), skłonności do rumie pi psychogennych (erythema pu- dendi), zwolnienie tętna przy głębokim przysiadzie lub skłonie (objaw Erbena), zwolnienie tętna przy ucisku na zamknięte oczy (objaw Aschnera), arythmi respiratoria, tachycardia orthostatica, bladość twarzy przy sinych rękach, twarz “kongestywna” (częste przy stanach lękowych), cor nervosum z jego elektró- kardiograficznymi cechami, cechy spasmofilii (Chwostek), tkiiwość obwodowych pni nerwowych, uciskowe -sensacje głowy, czasem w kształcie czapki (casque Charcota), przy czym chorzy tylko wyjątkowo mówią o bólu głowy jako takjm; skargi na długotrwałe zawroty głowy naśladujące schorzenia błędnika, jedno- stronna nadwrażliwość aparatu przedsionkowego, bóle przy obcinaniu paznokci u nerwowych dzieci (onychalgia), zaburzenia snu, np. pod postacią utrudnio-i nego zasypiania lub wczesnego budzenia się, rzucania się-przez sen (np. jact(itio capitis nocturna, enuresis nocturna), skłonność do uporczywych czkawek” nie- które postacie migreny. skłonność do odczynów alergicznych, zaburzenia we.. .getatywne połowicze (Serejski) , skłonność do omdleń, np. po gwałtownym śmiechu, na widok krwi, przesadna skłonność do wymiotów, np. mi samo wy- obrażenie czegoś obrzydliwego itd. [podobne: , medycyna estetyczna, dentysta Kraków, prawo medyczne ]