Posts Tagged ‘odzież bhp’

Czesta bywa etiologia spiaczkowa i

Monday, February 26th, 2018

Częsta bywa etiologia śpiączkowa i pourazowa. Doświadczalnie podobne :stany wywoływał u zwierząt Hess, drażniąc prądem międzymózgowie. W klinice widujemy coś podobnego w stanach pomrocznych po zapaściach hipoglikemicz- nych, gdzie również spotyka się hiperkinezy w rodzaju tarzania się, wyginania, kręcenia, a także ruchów nibypląsawiczych. Kretschmer w tych hipo- i. hiper- kinezach widzi atawistyczny oddźwięk archaicznych odruchów obronnych w ro- dzaju udawania martwoty (TotsteUrejZex) lub wybuch wściekłości (Bewegungs- .sturm) u zwierząt. Tego rodzaju napady. podkorowe stoją bardzo blisko poję- -cia histero-epilepsji, nastręczającego dużo trudności w praktyce klinicznej. Po- dobieństwo tych napadów “do histerii tłumaczy się ze stanowiska patofizjologii górowaniem roli okolicy podkorowej nad rolą kory. Przypadek nr 13. Psychosis situativa. G. M., ur. 8. V. 1930 r. Obciążenia dzie- dzicznego nie stwierdzono. Rozwijał się zawsze prawidłowo, z charakteru spokojny, zrównoważony, uczył się nieźle, ukończył i1 klasy gimnazjum, nie chorował. Dnia 21. VI. 1948 r. został aresztowany wraz z grupą kolegów pod zarzutem przynależ- ności do organizacji podziemnej. Już w czasie przewożenia go do aresztu zdradzał rozstrój nerwowy, płakał. W więzieniu stan psychiczny zaczął się szybko pogar- szać nie chciał jeść, ustawicznie płakał, bał się zabicia i przerobienia na kiszki, stracił kontakt z otoczeniem, nie poznawał kolegów, rzucał się na otoczenie. Z po- czątku przy przesłuchaniach dawał odpowiedzi zborne, potem nie można się było z nim porozumieć. [przypisy: , psycholog Kraków, olej lniany, odzież bhp ]