Posts Tagged ‘odżywka do włosów’

. Poniewaz przyczyny migreny bywaja

Saturday, February 24th, 2018

. Ponieważ przyczyny migreny bywają różnorakie, niełatwo jest w poszczególnym przypadku prowadzić leczenie zapobiegawcze wymierzone celnie w określony czyn- nik etiologiczny. Działanie przetworów sporyszu, siarczanu magnezu, małych dawek histaminy itd. ma punkt zaczepienia w zaburzeniach naczynioruchowych. Odgrani- czenie tych stanów od tzw. cep hale a vasomotoria bywa w praktyce niemożliwe. Roz- poznania tego rodzaju stawiamy zazwyczaj ex juvantibus, po wypróbowaniu rozmai- tych środków. Już od czasów Charcota pewną część przypadków migreny stawia się w związek; z padaczką. Napady migreny bywają czasem zwiastunem napadu pa- daczkowego u epileptyków. Niektórzy autorzy, opierając. się na wynikach badań eeg, mówią np. o dysrhytmic migraine lub hypersynchrone Migriinen. W przypadkach stwierdzonego tła padaczkowego istotnie leki przeciwdrgawkowe oddają nieocenione usługi. Najlepsze wyniki osiąga się kojarząc np. związki hydantoinowe z kofeiną. Wypróbować jednak należy wszelkie możliwości z arsenału leków przeciwpadaczko- wych. Zresztą w praktyce okazuje się, że czasem doskonałe wyniki można osiągnąć za pomocą leków przeciwdrgawkowych w przypadkach, w których brak jest wszel- kich podstaw do podejrzewania padaczki. Mówić w tych przypadkach o epilepsia latens znaczy tyle co zastąpić X przez Y. W piśmiennictwie można znaleźć bez liku rozmaite zalecenia zapobiegawcze. Za- leca się np. zmianę klimatu. W rzeczywistości zmiana klimatu jednym pomaga, dru- gim szkodzi. Przepisy dietetyczne pozbawione są oczywiście podstaw naukowych. Na pewno wiadomo, że migrenicy nie znoszą napojów wyskokowych. Szkodliwe bywa nadmierne jedzenie i picie przed udaniem się na spoczynek nocny. Niektórzy wierzą w skuteczność diety ubogiej w tłuszcze. Jeżeli są podstawy do przypuszczania tła alergicznego, to należy usunąć odpowiednie alergeny, np. czekoladę, pewne gatunki owoców, przetwory mleczne, niektóre leki itd. Możliwość ta może dotyczyć np. nie- których środków przeczyszczających, nadużywanych ustawicznie przy nawykowym zaparciu stolca. Umiarkowane palenie tytoniu nie jest zdaje się szkodliwe. Doniosłą rolę w wielu przypadkach zdaje się odgrywać rytm snu i czuwania. Zauważono np., że czynnikiem wyzwalającym napad migreny może być zbyt późne wstawanie rano lub popołudniowa drzemka. Często skrócenie snu, zalecenie porannej przechadzki, zniesienie drzemki poobiedniej może wywrzeć zbawienny wpływ. Napady migreny w niedziele i dni świąteczne dadzą się często w ten sposób wytłumaczyć, o ile oczy- wiście nie wchodzą w grę czynniki psychogenne. Doniosłym czynnikiem mogą być ortostatyczne zaburzenia krążenia, zwłaszcza u osobników młodocianych. Czasem wystarczy wysłuchanie skarg pacjenta: zawroty głowy po wstaniu z lóżka, po długim pozostawaniu w postawie ciała pionowej itd. Zazwyczaj nawet zbędne jest robienie próby Schellonga, która zresztą czasem może zawieść nawet przy niewątpli- wej hipodynamii. W przypadkach tych wystarczy czasem kilkutygodniowe leczenie dyhydroergotaminą doustnie 3 razy dziennie po 5-20 kropel. U dzieci czasem napady migreny mogą być wywoływane przez robaki jelitowe. Jeżeli u dorosłych migrena stoi w związku z nadciśnieniem tętniczym, lub miażdżycą, to leczenie ma jasno wyt- knięty kierunek. Niektórzy zalecają w tych przypadkach leczenie doustne hyderginą 3 razy dziennie po 20 kropel lub po 2 tabletki podjęzykowe. Szczególnie uporczywe bywają migreny, wiążące się w czasie z miesiączką, zwłaszcza w okresie preklimak- terycznym, Leczenie hormonalne przeważnie tutaj zawodzi. Niektórzy zalecają duże dawki testosteronu, np. 4 razy po 25 mg. Wyższe dawki mogą spowodować wiryli- zację lub wzmożenie podniecenia płciowego. Najlepiej w okresie przedmiesiączko- wym przeprowadzić co miesiąc leczenie zapobiegawcze dyhydroergotaminą, siarcza- nem magnezu, histaminą lub tp. [podobne: , odżywka do włosów, foteliki dla dzieci, Stomatolog Kraków ]

Wywód chorobowy przewleklej prosówkowej gruzlicy

Tuesday, February 20th, 2018

Wywód chorobowy przewlekłej prosówkowej gruźlicy płuć nie jest jeszcze ostatecznie wyjaśniony. Większość przypuszcza, że tutaj jak i w ostrej gruźlicy prosówkowej płuc następuję zakażenie płuc za pośrednictwem krwi, z tą różnicą, że drobniutkie ogniska zapalenia wy- siękowego, usadowionego w pęcherzykach płucnych (alveolitiś exsuda- tiva tuberculosa) i w drobnych oskrzelach (bronchiolitis exsudativa tuberculosa), w przewlekłej postaci przeistaczają się w bardzo drobne gruzełki, a następnie przez łącznotkankowe przekształcenie w gruzełki włókniste, które w tym stanie mogą pozostawać bez (zmiany nawet latami. Różnica może zależeć od mniejszej liczby prątków i nie tak znacz- nej ich zjadliwości w postaci przewlekłej oraz od zachowania dostatecz- nych sił odpornościowych ustroju. Niektórzy przypuszczają, że chodzi tutaj o zakażenie zarazkiem przesączalnym gruźlicy. Odzywają ,się także głosy, że w postaci przewlekłej prosówkowej gruźlicy płuc zakażenie odbywa się nie za pośrednictwem krwi, lecz wyłącznie drogami limfa- tycznymi tkanki śródmiąższowej płuc (lymphangitis perioroncnu nodularis s. reticularis tubetcuiosa s. peribronchitis disseminata lympho- genes tuberculosa). Tym między innymi tłumaczą przewlekłość choroby, właściwą gruźlicy układu limfatycznego, oraz jej występowanie prze- ważnie w wieku młodym, w którym choroby układu limfatycznego są częstsze. Objawy. Obraz kliniczny przewlekłej prosówkowej gruźlicy płuc jest niewyraźny. Dolegliwości są na ogół długo. małe i nietypowe. Chorzy szukają porady lekarskiej najczęściej wskutek ogólnego osłabie- nia i chudnięcia z niewiadomej przyczyny, braku łaknienia i innych za- burzeń trawienia. Prawie zawsze już na początku uskarżają się także na duszność, lecz małą, nieraz dopiero po większych wysiłkach. Kaszel bywa w początkowym okresie rzadko i jest nieznaczny, tak iż chory nie zwraca na niego uwagi, czasami jednak jest dokuczliwy, suchy. Plwociny chory wcale nie odpluwa albo tylko niewiele. Prątków gruźlicy w niej przeważnie nie ma lub wykrywa się je po długich poszu- kiwaniach. Bardzo często bywa krwioplucie, lecz nieobfite, bez gorączki. Ogólna ciepłota ciała bywa przeważnie prawidłowa, nawet w późniejszych okresach choroby. Od czasu do czasu mogą jednak poja- wiać się krótkotrwałe stany podgorączkowe, a u kobiet często spo- strzega się lekkie wzniesienia ogólnej ciepłoty ciała przed regularnością. Cera twarzy bywa często szarawa, nieco sinawa, odżywienie podupadłe. [patrz też: , olejek cbd, odżywka do włosów, opieka medyczna ]