Posts Tagged ‘olej lniany’

Czesta bywa etiologia spiaczkowa i

Monday, February 26th, 2018

Częsta bywa etiologia śpiączkowa i pourazowa. Doświadczalnie podobne :stany wywoływał u zwierząt Hess, drażniąc prądem międzymózgowie. W klinice widujemy coś podobnego w stanach pomrocznych po zapaściach hipoglikemicz- nych, gdzie również spotyka się hiperkinezy w rodzaju tarzania się, wyginania, kręcenia, a także ruchów nibypląsawiczych. Kretschmer w tych hipo- i. hiper- kinezach widzi atawistyczny oddźwięk archaicznych odruchów obronnych w ro- dzaju udawania martwoty (TotsteUrejZex) lub wybuch wściekłości (Bewegungs- .sturm) u zwierząt. Tego rodzaju napady. podkorowe stoją bardzo blisko poję- -cia histero-epilepsji, nastręczającego dużo trudności w praktyce klinicznej. Po- dobieństwo tych napadów “do histerii tłumaczy się ze stanowiska patofizjologii górowaniem roli okolicy podkorowej nad rolą kory. Przypadek nr 13. Psychosis situativa. G. M., ur. 8. V. 1930 r. Obciążenia dzie- dzicznego nie stwierdzono. Rozwijał się zawsze prawidłowo, z charakteru spokojny, zrównoważony, uczył się nieźle, ukończył i1 klasy gimnazjum, nie chorował. Dnia 21. VI. 1948 r. został aresztowany wraz z grupą kolegów pod zarzutem przynależ- ności do organizacji podziemnej. Już w czasie przewożenia go do aresztu zdradzał rozstrój nerwowy, płakał. W więzieniu stan psychiczny zaczął się szybko pogar- szać nie chciał jeść, ustawicznie płakał, bał się zabicia i przerobienia na kiszki, stracił kontakt z otoczeniem, nie poznawał kolegów, rzucał się na otoczenie. Z po- czątku przy przesłuchaniach dawał odpowiedzi zborne, potem nie można się było z nim porozumieć. [przypisy: , psycholog Kraków, olej lniany, odzież bhp ]

W roli czynnika wyzwalajacego napad

Saturday, February 24th, 2018

W roli czynnika wyzwalającego napad widuje się niekiedy wysiłki. fizyczne, błędy dietetyczne, przeciągi itd. W, nowszych . cza- sach zwraca się coraz częściej uwagę na podłoże alergiczne sprawy. U wielu chorych spożycie określonych pokarmów może wyzwolić napad. U kobiet wi- duje się występowanie migreny w czasie miesiączkowania i znikania napadów w czasie ciąży. Często po klimakterium nie ma już nawrotów. U obojga płci spotkać można skargi na napady migreny po spółkowaniu. Z zasady jednak zdarza się to w przypadkach dyspareunii. U wrażliwych chorych bezsennie spędzona noc może spowodować napad migreny. W wielu przypadkach mi- greny stwierdza się agrawację histeryczną. Powikłanie to utrudnia rozpozna- nie. Gdy lekarz zauważy histerię, zwykle nie bierze dość poważnie. skarg mi- grenowych. W praktyce zetknąć się można z różnymi kaprysami przyrody. Tak np. niektórzy chorzy dostają migreny po spożyciu czekolady lub kawy, z dru- giej zaś kofeina uchodzi za jeden z najlepszych środków przeciw migrenicz- nym bólom głowy. Nierzadko stwierdza się, że migrena stanowi powikłanie innych spraw. Równocześnie np. może być skłonność do obrzęku Quinckego, do zaparcia spastycznego, do obostrzeń choroby Raynauda lub dusznicy bo- lesnej -Pierwsze napady migreny mogą też się pojawić np. równocześnie z roz- poczynającą się otyłością albo z wychudzeniem typu przysadkowego (Schal- tenbrand). N apad migreny rozpoczyna się zazwyczaj od okresu zwiastunów: kapryśny nastrój, wzmożona pobudliwość, uczucie znużenia, czasem pojawienie się mroczka, który rozszerza się w czasie napadu na całe pole widzenia. Istotą na- padu jest połowiczy ból głowy (stąd nazwa nadana przez Aretajosa hemicrania), odczuwany czasem głęboko, czasem raczej powierzchownie. Ból ten przeważnie osiąga takie rozmiary, że chory musi Ieżeć w łóżku, odczuwając przykro każdy . szmer i światło. Bólowi głowy towarzyszą wymioty, a przy- najmniej w lźejszychprzypadkach nudności. Najczęściej dotknięta jest, ta sama strona głowy, czasem jednak ból występuje po drugiej stronie, rzadko ogarnia obie strony. Zjawiska te kończą się po kilku godzinach, w rzadkich przypad- kach ból głowy trwa do dwóch dni, a wyjątkowo i dłużej. [przypisy: , odwrócona osmoza, olej lniany, kurs sep ]