Posts Tagged ‘olejek cbd’

Wywód chorobowy przewleklej prosówkowej gruzlicy

Tuesday, February 20th, 2018

Wywód chorobowy przewlekłej prosówkowej gruźlicy płuć nie jest jeszcze ostatecznie wyjaśniony. Większość przypuszcza, że tutaj jak i w ostrej gruźlicy prosówkowej płuc następuję zakażenie płuc za pośrednictwem krwi, z tą różnicą, że drobniutkie ogniska zapalenia wy- siękowego, usadowionego w pęcherzykach płucnych (alveolitiś exsuda- tiva tuberculosa) i w drobnych oskrzelach (bronchiolitis exsudativa tuberculosa), w przewlekłej postaci przeistaczają się w bardzo drobne gruzełki, a następnie przez łącznotkankowe przekształcenie w gruzełki włókniste, które w tym stanie mogą pozostawać bez (zmiany nawet latami. Różnica może zależeć od mniejszej liczby prątków i nie tak znacz- nej ich zjadliwości w postaci przewlekłej oraz od zachowania dostatecz- nych sił odpornościowych ustroju. Niektórzy przypuszczają, że chodzi tutaj o zakażenie zarazkiem przesączalnym gruźlicy. Odzywają ,się także głosy, że w postaci przewlekłej prosówkowej gruźlicy płuc zakażenie odbywa się nie za pośrednictwem krwi, lecz wyłącznie drogami limfa- tycznymi tkanki śródmiąższowej płuc (lymphangitis perioroncnu nodularis s. reticularis tubetcuiosa s. peribronchitis disseminata lympho- genes tuberculosa). Tym między innymi tłumaczą przewlekłość choroby, właściwą gruźlicy układu limfatycznego, oraz jej występowanie prze- ważnie w wieku młodym, w którym choroby układu limfatycznego są częstsze. Objawy. Obraz kliniczny przewlekłej prosówkowej gruźlicy płuc jest niewyraźny. Dolegliwości są na ogół długo. małe i nietypowe. Chorzy szukają porady lekarskiej najczęściej wskutek ogólnego osłabie- nia i chudnięcia z niewiadomej przyczyny, braku łaknienia i innych za- burzeń trawienia. Prawie zawsze już na początku uskarżają się także na duszność, lecz małą, nieraz dopiero po większych wysiłkach. Kaszel bywa w początkowym okresie rzadko i jest nieznaczny, tak iż chory nie zwraca na niego uwagi, czasami jednak jest dokuczliwy, suchy. Plwociny chory wcale nie odpluwa albo tylko niewiele. Prątków gruźlicy w niej przeważnie nie ma lub wykrywa się je po długich poszu- kiwaniach. Bardzo często bywa krwioplucie, lecz nieobfite, bez gorączki. Ogólna ciepłota ciała bywa przeważnie prawidłowa, nawet w późniejszych okresach choroby. Od czasu do czasu mogą jednak poja- wiać się krótkotrwałe stany podgorączkowe, a u kobiet często spo- strzega się lekkie wzniesienia ogólnej ciepłoty ciała przed regularnością. Cera twarzy bywa często szarawa, nieco sinawa, odżywienie podupadłe. [patrz też: , olejek cbd, odżywka do włosów, opieka medyczna ]