Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

Zespoly sytuacyjne sa najczesciej pochodzenia

Tuesday, February 27th, 2018

Zespoły sytuacyjne są najczęściej pochodzenia histerycznego i wow- czas zalicza się je właśnie do zamroczeń. Zespoły, które tutaj były opisywane, nie różnią się od siebie niczym istotnym, co najwyżej tym, że albo jedna, albo druga cecha są przez chorego szczególnie podkreślane. Na przykład o zespole Gansera mówi się, jeżeli chory w odpowiedziach i w działaniu robi wszystko na opak; o zespole błazeńskim – jeżeli odgrywa według popularnych wyobra- żeń wariata; o pseudodemencji – jeżeli daje odpowiedzi takie, jak gdyby nic nie wiedział i wszystko zapomniał; o puerylizmie histerycznym – jeżeli zacho- wuje się jak małe dziecko. W praktyce najczęściej rozciąga się pojęcie zespołu ganserowskiego na wszystkie takie odczyny psychotyczne. Mówi się o nich, że są sytuacyjne, w tym znaczeniu, że pojawiają się jako reakcja na określone zawsze przykre sytuacje życiowe. Niektórzy używają też określenia “psychozy więzienne”, chociaż zacieśnia ono niepotrzebnie pojęcie sytuacji do więzienia. Nie tylko w więzieniu widzi się takie zespoły, ale i w wielu innych sytuacjach bez wyjścia, gdy zagrożonemu karą lub inną katastrofą życiową wydaje się, że nie pozostaje teraz nic jak tylko oszaleć. Chociaż cel i spodziewana korzyść tych zespo- łów sytuacyjnych są jasne, to jednak o tyle. nie osiągają one skutków, że zaburzenia psy- chiczne powstałe po dokonaniu czynu nie znoszą ani nie zmniejszają poczytalności w okresie dokonywania przestępstwa, mogą tylko odwlec wykonanie kary aż do chwili wyzdrowienia. Okoliczność ta wpływa czasem źle na możliwość wyleczenia chorego z psy- chozy zasadniczo uleczalnej. Czasem w histe- rycznych .psychozach sytuacyjnych, które po- . winny nosić znacznie słuszniejszą nazwę psy- choz rzekomych (pseudopsychosis), dochodzi do głosu zjawisko katatymii. Przejawia się ono najbardziej typowo w nienarnieci histe- rycznej (amnesia pithjati-ca), która może cza- sem stanowić niemal jedyny objaw stanu psy- chotycznego. Chory nie pamięta wówczas określonego wycinka czasu, w którym rozegrały się wstrząsające sceny, czy obcią- żające wydarzenia, czy inne fakty stanowiące uraz psychiczny. Niepamięć ta oczywiście ma charakter czynnościowy i względny, np. można ją uchylić za pomocą narkoterapii półśpiączkowej. [przypisy: , stomatolog Warszawa, olejek kokosowy na włosy, uprawnienia sep ]

Objawy przedmiotowe w zakresie pluc

Friday, February 16th, 2018

Objawy przedmiotowe w zakresie płuc ulegają w przebiegu gruźlicy płuc włóknistej rozlanej zmianie, gdy dołącza się nieżyt oskrzeli lub po- wstają ich rozszerzenia. Równocześnie z tym kaszel i ilość plwociny zwiększają się, lecz pomimo to prątków gruźlicy w niej nie ma nadal albo są tylko nieliczne. Po wielu latach choroby ustrój może załamać się. Chory traci łaknienie, zaczyna chudnąć, słabnąć, uskarża się na znaczną duszność i kaszel. a ba- danie fizyczne stwierdza objawy rozległego zagęszczenia nieraz obu płuc i często. objawy niewydolności krążenia wskutek osłabienia mięśnia sercowego na tle zwyrodnienia. Jest to okres trzeci płucno – sercowy. W przeciwieństwie do pospolitych suchot płuc, przebieg gru- źlicy płuc włóknistej rozlanej bywa i w tym okresie często bezgorącz- kowy, nie ma także potów nocnych, natomiast uderza stała, ogromna duszność, zależna od zmian nie tylko w płucach, ale i w mięśniu sercowym. Czasami sprawa płucna przechodzi w serowacenie. Często dołącza się w tym okresie wskutek wysiewów krwiopochodnych gruźlica krtani lub jelit, przetoki gruźlicze odbytnicze, gruźlica prosówkowa. Chorzy giną wśród wyniszczenia, powikłań lub objawów niewydolności krążenia, która nieraz tak góruje nad całym obrazem chorobowym, zwłaszcza jeśli rozedma płuc jest bardzo znaczna, że gruźlicę się przeocza. Czasami po długim łagodnym przebiegu gruźlicy płuc włóknistej roz- lanej następuje nagły zwrot. Cechuje go: 1. gorączka: 2. prawie nieustępujące krwotoki płucne; 3. szybkie szerzenie się sprawy gruźliczej w płucach; 4. szybko postępujące chudnięcie; 5. znaczne pogorszenie stanu ogólnego kończące się wkrótce (2-3 mie- sięcy) zgonem. Postać tę zwie się “suchotami płucno-galopującymi krwotocznymi” (phthisie galopante hemo- ptoique). [przypisy: , Kabiny Sanitarne, przydomowe oczyszczalnie, olejek kokosowy na włosy ]