Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Rozpoznanie. Ze stanowiska klinicznego przewlekle

Wednesday, February 21st, 2018

Rozpoznanie. Ze stanowiska klinicznego przewlekłe pierwotne płatowe gruźlicze zapalenie płuc cechują: 1. przeważnie skryty początek; 2. przebieg bardzo powolny z licznymi początkowo prątkami w plwo- cinie, w tym okresie nieobfitej; 3. ogólna ciepłota ciała prawidłowa lub częściej podgorączkowa, nie- raz łatwo ustępująca przy leczeniu wypoczynkowym i 4. objawy fizyczne zagęszczenia tkanki płucnej, w większości przy- padków w obrębie górnej części prawej połowy klatki piersiowej. Objawy te kojarzą się z sobą niejednakowo w różnych przypadkach. O rozpoznaniu rozstrzyga badanie radiologiczne płuc. Stwierdza ono za- cienienie dokładnie odpowiadające całemu płatowi z ostrą dolną granicą międzypłatową. Wykonując badanie radiologiczne trzeba pamiętać, że nie wykrywa ono wcięć międzypłatowych nie tylko w warunkach prawi- dłowych, ale także w tych przypadkach, w których gęstość blaszek opłuc- nych międzypłatowych zwiększa się wskutek stwardnienia lub zapale- nia. Cień okolicy międzypłatowej można w tych stanach otrzymać tylko wtedy, gdy promienie rentgenowskie mają przebieg nie prostopadły, lecz równoległy do płaszczyzny wcięcia międzypłatowego i wskutek tego spotykają na swej drodze całą grubość zagęszczonej opłucnej. Zgodnie zatem z prawem Beclerea w pozycji tylno-przedniej można obej- rzeć okolicę międzypłatową tylko wtenczas, gdy lampę rentgenowską ustawi się wysoko, a w pozycji przednio-tylnej, jeżeli lampa znajduje się nisko, tak iż promienie rozchodzą się od dołu ku górze. Rozpoznanie różnicowe od ostrego serowatego zapalenia płuc zajmującego cały płat płuca (pneumonia caseosa pseudolobaris acuta) różni się przewlekłe pierwotne zapalenie płuc pła- towe gruźlicze skrytym początkiem i bardzo przewlekłym przebiegiem bezgorączkowym lub prawie bezgorączkowym. Od zapalenia bocznego dookoła gruźliczego zespołu pier- wotnego, które może być także dużych rozmiarów, różni się przewlekłe pierwotne płatowe zapalenie płuc gruźlicze późniejszym przeważnie wiekiem chorych (najczęściej między 20 a 40 rokiem życia) i bardzo po- wolnym przebiegiem z zejściem w zbliznowacenie po początkowym szyb- kim wytworzeniu się jamy w płucu. [patrz też: , odwrócona osmoza, magnez i witamina b6, powiększanie piersi ]

Rozpoznanie wlóknistej rozlanej gruzlicy pluc

Friday, February 16th, 2018

Rozpoznanie włóknistej rozlanej gruźlicy płuc sprawia wielkie trudności. Chorzy nierzadko leczą się latami it umierają na “katar płuc” lub “astmę”, tymczasem istotną chorobą jest nierozpoznana włóknista gruźlica płuc z równoczesną rozedmą płuc. Rozpoznać gruźlicy płuc włóknistej. rozlanej w pierwszym okresie, który może trwać latami, na podstawie badania podstawowymi metodami fizycznymi, nie podobna, gdyż one tutaj zawodzą. Sami chorzy bardzo często nawet nie podejrzewają, że są chorzy. Dopiera badanie rentgenograficzne klatki piersiowej wykrywa początkowo bardzo nieznaczne, z czasem coraz rozleglejsze zmiany w postaci zmniej- szenia przezroczystości pól płucnych oraz ciemnych pasm i smug wzdłuż przebiegu naczyń krwionośnych i oskrzeli. W późniejszych okresach często stwierdza się w zmianach włóknistych drobne jamki (cavernulae). Zatoka przeponowo-żebrowa bywa w późniejszym okresie zwykle zacie- niona, przepona zniekształcona, śródpiersie przesunięte w stronę cho- rego płuca. Dopiero w drugim okresie można już stwierdzić objawy zagęszczenia tkanki płucnej na coraz większej przestrzeni, przeważnie w górnych czę- ściach płuc, przeważnie bez szmerów dodatkowych o przebiegu bardzo powolnym, przerywanym od czasu do czasu gorączką, przy dobrym ogól- nym stanie chorego i wzrastającej niewydolności krążenia. Rozpoznanie różnicowe. Od nieżytu oskrzeli różni się gruźlica płuc włóknista rozlana w początkowym okresie tym, że ob- jawy nieżytowe w gruźlicy dotyczą przeważnie górnych płatów płuc i w wywiadach nie ma czynników przyczynowych, wywołuj ących nieżyt oskrzeli. Zwłaszcza za gruźlicą przemawia “nieżyt” oskrzeli, ograniczony do jednego tylko płuca. [przypisy: , odżywka do włosów, salon fryzjerski mokotów, powiększanie piersi ]