Posts Tagged ‘przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz kraków’

Screening the Body: śledzenie kultury wizualnej medycyny

Sunday, September 1st, 2019

W marcu 1992 r. Redaktor czasopisma zainaugurował sekcję Obrazy w medycynie klinicznej , w artykule ukazującym ogromną różnorodność obrazów wizualnych wykorzystywanych przez lekarzy w codziennej pracy. Zwracając uwagę na kluczowe znaczenie tych obrazów dla decyzji klinicznych, argumentował, że nie są one jedynie reprezentacją rzeczywistości niezależnej od widzów; zamiast tego wywołują w widzach bogaty poznawczy model rzeczywistości, który jest niezbędny do ich interpretacji. Screening the Body opiera się na tym motywie, argumentując w różny sposób, że obrazy wizualne w medycynie można zrozumieć tylko w odniesieniu do lekarzy, którzy je oglądają i że te obrazy ujawniają tak wiele o kulturze medycznej, w której są używane, ponieważ zrobić o rzeczywistych obiektach i procesach, które przedstawiają. Cartwright, profesor języka angielskiego i studiów wizualnych i kulturoznawczych na Uniwersytecie w Rochester, próbuje odzyskać w tej książce profesjonalne postawy i ideologie reprezentowane w klinicznych obrazach przeszłości. …read more