Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

Kazdy praktyk wie jednak dobrze,

Saturday, February 24th, 2018

Każdy praktyk wie jednak dobrze, że ponad wszystkie te sposoby postawić trzeba psychoterapię. Ona bowiem rozstrzyga w przeważającej mierze l) powodzeniu lub mepowodzeniu zastosowanego leczenia. ZESPOŁY POWYPADKOWE, POURAZOWE I ROSZCZENIOWE (NEUROSES SIVE ENCEPHALOSES POSTTRAUMATICAE, MET ATRAUMATICAE ET RECOMPENSATORIAE) Mamy tutaj na myśli nie trwałe zmiany organiczne tkanki mózgowej, okreś- lone nazwami .takimi, jak encefalopatia, charakteropatia itd., wywołane na- stępstwami doznanego urazu czaszki, lecz stany reaktywne powstające po wy- padkach i urazach niekoniecznie czaszkowych. Nie znaczy to, aby należało rozpoznawać psychonerwice tego typu w tych przypadkach, gdzie na pewno nie ma organicznych zmian w mózgu. Sprawy te mogą się bowiem wikłać i na- warstwiać. Wielkie katastrofy, np. kolejowe, kopalniane, morskie, trzęsienia ziemi (ciekawa rzecz, że naj rzadziej katastrofy wojenne) ale także i osobnicze wypadki mogą spowodować powstanie zespołów reaktywnych. Powstają one albo w bezpośrednim następstwie wypadku lub urazu, albo też jako późniejszy odczyn na doznany uraz psychiczny lub cielesny. Odczyny bezpośrednie występują bez względu na usposobienie naj- częściej pod postacią histerii, chociaż niektórzy stany te starają się wyłączyć z kręgu histerycznego, wskazując na to, że brak tu jest celowości i innych cech. Odczyn ten wyraża się podnieceniem psychoruchowym, wyraźnym zwężeniem pola świadomości, bezcelową ucieczką przed siebie, niedorzecznym krzykiem i bezładnym działaniem, grubofalistym drżeniem kończyn, głowy lub całego ciała, silnym lękiem z przyspieszeniem tętna i innymi objawami chwiejności naczynioruchowej. Niekiedy przeciwnie, widuje się stany osłupienia depresyj- nego lub nawet kataleptycznego. Opisywano też stany zamroczeniowe lub na- wet zamroczeniowo-majaczeniowe z omamami wzrokowymi. Stany takie trwać mogą od kilku godzin do kilku tygodni. Niektórzy wskazują na podobieństwo tych odczynów psychoruchowych hiperkinetycznych lub akinetycznych do pry- mitywnych odruchów zwierząt. Odruchy te zdają się być wyrazem przystoso- wywania się na drodze instynktu do niebezpiecznej sytuacji. Na przykład nagłe zamknięcie ptaka powoduje gwałtowne i chaotyczne wyładowanie ruchowe w postaci miotania się we wszystkich kierunkach. Wśród tych bezładnych ru- chów przypadkiem dochodzi do odnalezienia wyjścia. Nagłe, wstrząsające urazy psychiczne mogą wyzwolić u człowieka atawistyczny instynkt. [podobne: , Prywatne przedszkole Kraków, zagęszczanie rzęs, rwa kulszowa ]