Posts Tagged ‘sklep kolagen’

Duze uslugi moze oddac elektronistamografia

Thursday, February 22nd, 2018

Duże usługi może oddać elektronistamografia w ustaleniu orga- nicznego podłoża skarg podmiotowych, wypowiadanych w wiele lat po dozna- nym urazie czaszki. Stan neurologiczny bywa w tych przypadkach prawidłowy, chociaż mogło dojść do trwałego uszkodzenia w obrębie pnia mózgowego (Mifka i Scherzer 1964). Minimalne te uszkodzenia w chwili urazu uważa się za od- powiedzialne za zaburzenia świadomości, a w późnym stadium za zaburzenia ze strony unerwienia gałek ocznych. Odpowiednikiem podmiotowym oczopląsu bywają zawroty głowy jako wyraz zaburzenia funkcji układu wzrokowo-przed- sionkowego (systema optico-vestibulare). Zasada eng zrozumiała jest, jeśli uzna się rogówkę za nośnik potencjału dodatniego, a siatkówkę za nośnik potencjału ujemnego. Każdy obrót tego dwu bieguna prowadzi do zmian pola elektrycz- nego, które można rejestrować nawet przy zamkniętych oczach, co stanowi niewątpliwą wyższość nad kliniczną obserwacją oczopląsu. Szczegóły techniczne omówimy w rodziale o eeg. Z doświadczeń klinicznych wiemy, że eng po wstrzą- sie mózgu ulega normalizacji w przeciągu pół, a najwyżej jednego roku, pod- czas gdy po zranieniu mózgu zmiany eng utrzymują się latami. Odsetek trwa- łych zmian eng, świadczących o przebytym zranieniu w obrębie pnia mózgu, waha się u różnych autorów w granicach 35-55%. Rzecz prosta, w orzecznict- wie nie powinmsmy się opierać tylko na wyniku eng ; wynik ten należy włą- czyć w całokształt obrazu klinicznego. W każdym przypadku pourazowych póź- nych skarg na zawroty głowy, nawet jeśli oczopląsu nie da się dostrzec, po- winno się wykonać badanie eng celem uprzedmiotowienia roszczeń poszkodo- wanego. [patrz też: , sklep kolagen, surówki bawełniane, psycholog Kraków ]

Dolna granica obu pluc W·

Sunday, February 18th, 2018

Dolna granica obu płuc W· gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej jest bardzo znacznie obniżona i mnie ruchoma wskutek rozdęcia dolnych płatów płucnych. W miejscu stłumienia odgłosu opu- kowego w okresie rozleglej szych zmian stwierdza się wzmożenie szeptu i szmer pęcherzykowy zaostrzony lub nawet pęcherzykowo-oskrzelowy z wydłużonym wydechem, czasami szmer osłabiony, w innych zaś miej- scach klatki piersiowej , pęcherzykowy osłabiony. Szmerów dodatko- wych przeważnie nie ma zupełnie, najwyżej w razie świeżego wysiewu słychać trzeszczenia obok rzadkich rzężeń drobnobańkowych, niekiedy dźwięcznych. Serce w gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej jest przykryte. Tętnice obwodowe, pomimo młodego wieku chorego, są pra- wie zawsze twarde, tak iż po uciśnięciu palcem dają się wyodrębnić spo- śród tkanek otaczających. Tętno bywa zwykle słabo napięte. Zmiany te stoją w związku z toksycznym działaniem zakażenia gruźliczego na narząd krążenia. Śledziona a w gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej bywa powiększona; jej powiększenie stwierdza się najczęściej tylko opu- kiwaniem. Śledziona wyczuwalna jest twarda o ostrym brzegu. W plwocinie stwierdza się prątki gruźlicy rzadko. Zatem gru- źlica płuc włóknista zagęszczająca ograniczona jest typem gruźlicy ra- czej zamkniętej, stosunkowo mało zaraźliwej. Prątki gruźlicy stwierdza się dopiero wtedy, gdy ogniska zwłókniałe w okresie zaostrzenia ulegną przekrwieniu i następowemu serowaceniu i masy serowate po roz- pulchnieniu przebiją się do oskrzela. Zdarza się to nieczęsto. Odczyn Biernackiego vi gruźlicy płuc. włóknistej zagęszczającej ogra- niczonej bywa prawidłowy lub nieznacznie przyśpieszony. Nie ma także wyraźnego przesunięcia obrazu białych krwinek w krwi w lewo, z wy- jątkiem okresów zaostrzenia sprawy. [patrz też: , rehabilitacja, sklep kolagen, olejek do włosów ]