Posts Tagged ‘trener personalny’

Z drugiej strony jednak przestrzec

Thursday, February 22nd, 2018

Z drugiej strony jednak przestrzec trzeba jak najbardziej stanowczo przed zbyt łatwym przyznawaniem renty. Gdy człowiek doznał istotnie poważnego urazu, należy mu raczej przyznać jednorazowo jak najwyższe odszkodowanie. Wypłacanie renty miesięcznej i uzależnianie jej od periodycznych badań kon- trolnych jest szkodliwe dla zdrowia poszkodowanych, odciągając ich od pracy i zmuszając do bezwiednego lub świadomego agrawowania objawów chorobo- wych. Poszkodowanym tego typu, jak w ogóle nerwicowcom, należy wpajać przekonanie, że praca, ruch, wysiłki fizyczne, sport, gimnastyka – wszystko to jest rzeczą zdrową, podczas gdy bezczynność jest dla nich zgubna. Stano- wisko takie zapobiega roszczeniom i przeciwdziała symulacji, narażającej skarb państwa na miliardowe wydatki. Szczegóły tego skomplikowanego zagadnie- nia pomijamy, ponieważ dotyczy ono psychiatrii społecznej.
NERWICE LĘKOWE (PHOBIAE) I POKREWNE Lęk jako objaw wchodzi w skład bardzo wielu zespołów psychotycznych i nerwicowych. Mówimy o nerwicy lękowej wówczas, gdy objaw ten góruje w obrazie klinicznym nad wszystkimi albo stanowi jedyną lub niemal jedyną jego treść. Tak się rzecz ma w fobiach. Jest rzeczą wątpliwą, czy są podstawy do wyodrębnienia fobii jako osobnej, monosymptomatycznej jednostki nozo- graficznej. Niektórzy zwracają mianowicie uwagę na fakt, że fobie mają cha- rakter natręctwi uważają je dlatego albo za część składową nerwicy natręctw, albo za jej postać poronną. Teoretyczne te rozważania nie zmieniają faktu, że istnieją fobie w czystej postaci i że ich przebieg jest pod względem rokow- niczym daleko korzystniejszy niż przebieg prawdziwej nerwicy natręctw. Zresztą powstanie nerwicy lękowej dzięki doświadczeniom Pawłowa prześledzić można doświadczalnie, jak to widzieliśmy powyżej na przykładzie psiego lęku głębo- kości (hipsofobii) lub wysokości (akrofobii). Fobia ta u człowieka nie należy do rzadkości. Występować ona może już przy spoglądaniu w głąb studni lub z wysokości niewielkiej, np. z II lub nawet z I piętra. Wybitnie występuje ona u niektórych osób próbujących taternictwa. Czasem łączy się z natręctwem ześlizgnięcia się w przepaść. Opowiadania o rzekomej uległości pewnych pod- i óżników wobec takiego natręctwa włożyć trzeba między bajki. Zadna per- swazja nie jest w stanie uśmierzyć tego lęku, ani też przekonywanie samego siebie, że wcale nie grozi upadek z wysokości, gdyż budowla jest pewna. Jak z tego widać, fobie występują tylko w pewnych sytuacjach. Ci sami ludzie, którzy boją się przebywać na wyższych piętrach, mogą bez lęku odbywać pod- róże samolotem. [przypisy: , Kabiny Sanitarne, foteliki dla dzieci, trener personalny ]