Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

Zespoly sytuacyjne sa najczesciej pochodzenia

Tuesday, February 27th, 2018

Zespoły sytuacyjne są najczęściej pochodzenia histerycznego i wow- czas zalicza się je właśnie do zamroczeń. Zespoły, które tutaj były opisywane, nie różnią się od siebie niczym istotnym, co najwyżej tym, że albo jedna, albo druga cecha są przez chorego szczególnie podkreślane. Na przykład o zespole Gansera mówi się, jeżeli chory w odpowiedziach i w działaniu robi wszystko na opak; o zespole błazeńskim – jeżeli odgrywa według popularnych wyobra- żeń wariata; o pseudodemencji – jeżeli daje odpowiedzi takie, jak gdyby nic nie wiedział i wszystko zapomniał; o puerylizmie histerycznym – jeżeli zacho- wuje się jak małe dziecko. W praktyce najczęściej rozciąga się pojęcie zespołu ganserowskiego na wszystkie takie odczyny psychotyczne. Mówi się o nich, że są sytuacyjne, w tym znaczeniu, że pojawiają się jako reakcja na określone zawsze przykre sytuacje życiowe. Niektórzy używają też określenia “psychozy więzienne”, chociaż zacieśnia ono niepotrzebnie pojęcie sytuacji do więzienia. Nie tylko w więzieniu widzi się takie zespoły, ale i w wielu innych sytuacjach bez wyjścia, gdy zagrożonemu karą lub inną katastrofą życiową wydaje się, że nie pozostaje teraz nic jak tylko oszaleć. Chociaż cel i spodziewana korzyść tych zespo- łów sytuacyjnych są jasne, to jednak o tyle. nie osiągają one skutków, że zaburzenia psy- chiczne powstałe po dokonaniu czynu nie znoszą ani nie zmniejszają poczytalności w okresie dokonywania przestępstwa, mogą tylko odwlec wykonanie kary aż do chwili wyzdrowienia. Okoliczność ta wpływa czasem źle na możliwość wyleczenia chorego z psy- chozy zasadniczo uleczalnej. Czasem w histe- rycznych .psychozach sytuacyjnych, które po- . winny nosić znacznie słuszniejszą nazwę psy- choz rzekomych (pseudopsychosis), dochodzi do głosu zjawisko katatymii. Przejawia się ono najbardziej typowo w nienarnieci histe- rycznej (amnesia pithjati-ca), która może cza- sem stanowić niemal jedyny objaw stanu psy- chotycznego. Chory nie pamięta wówczas określonego wycinka czasu, w którym rozegrały się wstrząsające sceny, czy obcią- żające wydarzenia, czy inne fakty stanowiące uraz psychiczny. Niepamięć ta oczywiście ma charakter czynnościowy i względny, np. można ją uchylić za pomocą narkoterapii półśpiączkowej. [przypisy: , stomatolog Warszawa, olejek kokosowy na włosy, uprawnienia sep ]

Rozgraniczenie nerwic narzadowych od histerii

Sunday, February 25th, 2018

Rozgraniczenie nerwic narządowych od histerii byłoby zadaniem daremnym. W ramach zespołów reaktywnych rozróżnienia te są natury ilościowej. Nie należą do rzadkości napady histeryczne, których ośrodkiem bywa rozpoznana już przedtem u chorego nerwica narządowa. Najczęściej chodzi tu o nerwicę serca. Wśród wybitnych przejawów agrawacji chor.zy ci urządzają teatralne sceny konania, doprowadzają do. rozpaczy kochającą rodzinę i łatwowiernego lekarza. Czasem trudno jest orzec, jak daleko sięga podmiotowe przeświadcze- nie chorego o naprawdę grożącym mu niebezpieczeństwie śmierci. Prawdopo- dobnie chorzy do tego stopnia wczuwają się w rolę konającego, oddając się rozkoszy egocentryzmu, że pole ich sensorium, przynajmniej chwilowo, zwęża się rzeczywiście. Chorzy ci zdają się istotnie doznawać na drodze kerowo-trze- wiowej takich wrażeń,- jak zamieranie serca, postępujące osłabienie,- mrowie- nie (formicatio) i stygnięcie kończyn, brak tchu, ciemność przed oczyma itd. Konanie to jednak zawsze jakoś kończy się szczęśliwie. Największym niebezpieczeństwem przy rozpoznawaniu nerwic narządowych jest możliwość przeoczenia rzeczywistego schorzenia somatycznego. Rozpozna- nie stanu nerwicowego dozwolone jest po dokładnym przebadaniu chorego. Nawet wówczas jednak może się zdarzyć, że dopiero oględziny pośmiertne wykryją somatyczne źródło skarg i dolegliwości, które za życia denata lekarze lekceważyli jako histeryczną hipochondrię. Szczególna ostrożność wskazana jest w przypadkach bólów głowy. Jeżeli nie wykryje się ich przyczyny somatycz- ej, to pozostaje rozpoznanie bólów głowy czynnościowych (cepha- lalgia functionalis). [patrz też: , pieczenie w miejscach intymnych, dieta i odchudzanie, uprawnienia sep ]