PRZEWLEKLA GRUZLICA PLUC KRWIOPOCHODNA (TUBERCULOSIS

PRZEWLEKŁA GRUŹLICA PŁUC KRWIOPOCHODNA (TUBERCULOSIS PULMONUM CHRONICA HAEMATOGENES) Gruźlica płuc prosówka przewlekła (Tuberculosis pulmonum milia7is chronica) Określenie. Systematyczne badania radiologiczne klatki pier- siowej stwierdziły, że prócz ostrej prosówkowej gruźlicy płuc istnieje postać przewlekła. Jest to gruźlica płuc, którą cechują: 1. ze stanowiska anatomicznego obfite, drobniutkie guzki w płucach, 2. klinicznie – nikłość objawów zarówno ogólnych, jak i w zakresie klatki piersiowej oraz przewlekły przebieg, przeważnie bezgorącz- kowy, niekiedy tylko przerywany lekkim wzniesieniem ogólnej ciepłoty ciała. Postać tę nazywa się także “gruźlicą prosówkową płuc zimną” (tuberculosiś pulmonum miliaris frigida) lub ostygłą (Wło- dzimierz Filiński), by podkreślić znamienną jej cechę, mianowicie brak gorączki. Gruźlicę płuc prosówkową przewlekłą spostrzega się najczę- ściej w wieku młodym, między 20 a 30 rokiem życia, zdarza się wszakże ona także w drugim okresie dzieciństwa i nawet u starców. Spostrze- gano ją przeważnie w toku gruźlicy włóknistej. Na ogół zdarza się nie- często. Anatomia patologiczna. W nielicznych przypadkach prze- wlekłej gruźlicy płuc prosówkowej. w których przeprowadzono badania sekcyjne, stwierdzono w obu płucach jako główną zmianę mnóstwo sza- rych lub szarożółtych guzków wielkości ziarnka prosa. Guzki są odgra- niczone od miąższu płucnego i wystają ponad powierzchnię przekroju. Miąższ płucny jest mało przekrwiony. Prócz tego stwierdza się zapa- lenie okołooskrzelowe włókniste (peribronchitis fibrosa), niekiedy także rozszerzenie oskrzeli i zapalenie okołotętnicze. W tkance śródmiąższowej i w opłucnej znajdowano zmiany rozrostowe. W niektórych przypad- kach stwierdzono jamy, przeważnie w szczytach płuc i w częściach ob- wodowych płuc, bez mas serowatych. Zmiany dotyczą obu płuc i są pra- wie zawsze symetryczne. [przypisy: , odżywka do rzęs, medycyna estetyczna, Zdrowa żywność ]

Tags: , ,

Comments are closed.