PRZEWLEKLA GRUZLICA PLUC SZERZACA SIE

PRZEWLEKŁA GRUŹLICA PŁUC SZERZĄCA SIĘ DROGĄ OSKRZELI (TUBERCULOSIS PULMONUM CHRONICA BRONCHOGENES) Do przewlekłej gruźlicy płuc szerzącej się drogami oskrzelowymi należą: przewlekła postępująca gruźlica płuc, przewlekła gruźlica płuc rozpadowo-włóknista suchoty płuc nie postępujące z jamą.
Przewlekła postępująca gruźlica płuc. Pospolite suchoty płuc właściwe płuc odosobnione (Phthisis pulmonnm communis. Phthisis puLmonm isolata) Określenie. Mianem: “suchoty płuc pospolite” nazywa się prze- wlekłą gruźlicę płuc, której znamienne cechy stanowią: 1. powstawanie wskutek ponownego zakażenia z zewnątrz lub z we- wnątrz -u osób, które przebyły zakażenie gruźlicze, i 2. szerzenie się w płucach drogą oskrzeli (tzw. zakażenie śródprzewodowe). Chorobie nadano też inne miana, które wymieniłem w nagłówku tego rozdziału. Przewlekła postępująca gruźlica płuc może dotyczyć osób, u których nie ma w wywiadach objawów świadczących o przebyciu chorób narządu oddechowego, co nie dowodzi, by ci chorzy ich nie przechodzili. Najczę- ściej jednak zbierając starannie wywiady można się przekonać, że chory nieraz już miewał kłucie w boku, “nieżyt oskrzeli”, zapalenie opłucnej “po przeziębieniu”, czasami pluł bez widocznej przyczyny krwią lub go- rączkował itd., słowem, można wyśledzić mniej więcej wyraźne objawy zakażnia gruźliczego. Suchoty płuc pospolite spostrzega się przeważnie u osób w wieku młodzieńczym i dorosłych. Wywód chorobowy. Dawniej powszechnie przyjmowano prawo Louisa głoszące, że suchoty płuc pospolite zaczynają się zawsze w ich szczytach w części leżącej powyżej obojczyka, Według tego poglądu, u dorosłych, znajdujących się w stanie alergii wskutek przebycia w dzie- ciństwie zakażenia gruźliczego, prątki dostawszy się do płuc zatrzymują się w ich szczytach wskutek słabego ich przewietrzania i wywołują tutaj powstanie gruzełków. Mnożąc się, gruzełki tworzą coraz większe sku- pienia. Dalszy los tej zmiany może być dwojaki, Nacisk gruzełkowy może zbliznowacieć i zwapnieć pozostawiając poronne guzki, tak częste u do- rosłych w szczytach płuc. W innych przypadkach naciek serowacieje i masy serowate z prątkami dostają się przez aspirację do oskrzeli. W ten sposób drobna zmiana gruzełkowa, usadowiona w szczycie płucnym, może wieść do wtórnego zakażenia sąsiedniej tkanki płucnej. Powstaje wtedy swoiste odoskrzelowe zapalnie płuc jako początek przewlekłej postępującej gruźlicy płuc. [patrz też: , firma sprzątająca, oczyszczanie organizmu, Depilacja laserowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.