Rozpoznanie histerii na podstawie powyzszego,

Rozpoznanie histerii na podstawie powyższego, w razie dokładnego zbadania nie powinno sprawiać trudności. Dla odróżnienia zamroczenia “praw- dziwego” od histerycznego zaleca się zwracać uwagę na sposób odpowiadania chorego. Ma to znaczenie zwłaszcza w zamroczeniach jasnych typu .histerycz- nego. Mianowicie w zamroczeniu prawdziwym chory odpowiada powoli i z tru- dem, szukając odpowiedniego wyrażenia. Natomiast- w zamroczeniu histerycz- nym, nawet gdy odpowiedzi chorego są uderzająco błędne i zdaje się jakby nie rozumiał treści pytań, odpowiada on bardzo szybko, natychmiast, nie pa- trząc na lekarza. Odnosi się wrażenie, że chory nie chce odpowiadać do rzeczy, podczas gdy tamten naprawdę nie może. Stwierdzenie przedchorobowej histe- roidii wcale nie jest koniecznym warunkiem rozpoznania histerii. Silne wstrząsy psychiczne zdolne są wywołać odczyn histeryczny u osobników, którzy przedtem bynajmniej nie zdradzali tego rodzaju cech charakterologicznych. Neumayer i Seemann (1954) przestrzegają przed zbyt pochopnym rozpozna- waniem dużego napadu histerycznego beż wzięcia pod uwagę w różnicowaniu możliwości napadu podkorowego (paroxysmus subcortical.is): Podobieństwo -do histerii bywa tu ogromne: chory tarza się, kręci, wygina, parska, ślini, bije na oślep, wydaje nieartykułowane dźwięki.. wszystko to przebiega wśród przyć- mienia świadomości. Przy powierzchownym oglądzie napad taki może robić wrażenie histerycznego. Za organiczną przyrodą napadu przemawiają nastę- pujące sprawdziany: 1) czynnik reaktywny odgrywa wprawdzie rolę wyzwalającą, lecz powstaje na podłożu zmian uszkadzających okolicę podkorową, co dokładne badania muszą ujawnić; 2) napad przebiega zawsze tak samo, i to z fotograficzną dokładnością po- dobnie jak to bywa przy napadach jacksonowskich; 3) sensorium jest przyćmione w znacznie wyższym stopniu niż w histerii; 4) pojawiają się wyładowania ruchowe, niemal l nigdy nie widywane w hi- :sterii, natomiast często spotykane w sprawach organicznych, np. mlaskanie, cmokanie, tarzanie się i inne hiperkinezy, rzadziej stany hipokinetyczne. [podobne: , gabinet kosmetyczny, rehabilitacja, salon fryzjerski mokotów ]

Tags: , ,

Comments are closed.