Rozpoznanie wlóknistej rozlanej gruzlicy pluc

Rozpoznanie włóknistej rozlanej gruźlicy płuc sprawia wielkie trudności. Chorzy nierzadko leczą się latami it umierają na “katar płuc” lub “astmę”, tymczasem istotną chorobą jest nierozpoznana włóknista gruźlica płuc z równoczesną rozedmą płuc. Rozpoznać gruźlicy płuc włóknistej. rozlanej w pierwszym okresie, który może trwać latami, na podstawie badania podstawowymi metodami fizycznymi, nie podobna, gdyż one tutaj zawodzą. Sami chorzy bardzo często nawet nie podejrzewają, że są chorzy. Dopiera badanie rentgenograficzne klatki piersiowej wykrywa początkowo bardzo nieznaczne, z czasem coraz rozleglejsze zmiany w postaci zmniej- szenia przezroczystości pól płucnych oraz ciemnych pasm i smug wzdłuż przebiegu naczyń krwionośnych i oskrzeli. W późniejszych okresach często stwierdza się w zmianach włóknistych drobne jamki (cavernulae). Zatoka przeponowo-żebrowa bywa w późniejszym okresie zwykle zacie- niona, przepona zniekształcona, śródpiersie przesunięte w stronę cho- rego płuca. Dopiero w drugim okresie można już stwierdzić objawy zagęszczenia tkanki płucnej na coraz większej przestrzeni, przeważnie w górnych czę- ściach płuc, przeważnie bez szmerów dodatkowych o przebiegu bardzo powolnym, przerywanym od czasu do czasu gorączką, przy dobrym ogól- nym stanie chorego i wzrastającej niewydolności krążenia. Rozpoznanie różnicowe. Od nieżytu oskrzeli różni się gruźlica płuc włóknista rozlana w początkowym okresie tym, że ob- jawy nieżytowe w gruźlicy dotyczą przeważnie górnych płatów płuc i w wywiadach nie ma czynników przyczynowych, wywołuj ących nieżyt oskrzeli. Zwłaszcza za gruźlicą przemawia “nieżyt” oskrzeli, ograniczony do jednego tylko płuca. [przypisy: , odżywka do włosów, salon fryzjerski mokotów, powiększanie piersi ]

Tags: , ,

Comments are closed.