Rozpoznanie. Ze stanowiska klinicznego przewlekle

Rozpoznanie. Ze stanowiska klinicznego przewlekłe pierwotne płatowe gruźlicze zapalenie płuc cechują: 1. przeważnie skryty początek; 2. przebieg bardzo powolny z licznymi początkowo prątkami w plwo- cinie, w tym okresie nieobfitej; 3. ogólna ciepłota ciała prawidłowa lub częściej podgorączkowa, nie- raz łatwo ustępująca przy leczeniu wypoczynkowym i 4. objawy fizyczne zagęszczenia tkanki płucnej, w większości przy- padków w obrębie górnej części prawej połowy klatki piersiowej. Objawy te kojarzą się z sobą niejednakowo w różnych przypadkach. O rozpoznaniu rozstrzyga badanie radiologiczne płuc. Stwierdza ono za- cienienie dokładnie odpowiadające całemu płatowi z ostrą dolną granicą międzypłatową. Wykonując badanie radiologiczne trzeba pamiętać, że nie wykrywa ono wcięć międzypłatowych nie tylko w warunkach prawi- dłowych, ale także w tych przypadkach, w których gęstość blaszek opłuc- nych międzypłatowych zwiększa się wskutek stwardnienia lub zapale- nia. Cień okolicy międzypłatowej można w tych stanach otrzymać tylko wtedy, gdy promienie rentgenowskie mają przebieg nie prostopadły, lecz równoległy do płaszczyzny wcięcia międzypłatowego i wskutek tego spotykają na swej drodze całą grubość zagęszczonej opłucnej. Zgodnie zatem z prawem Beclerea w pozycji tylno-przedniej można obej- rzeć okolicę międzypłatową tylko wtenczas, gdy lampę rentgenowską ustawi się wysoko, a w pozycji przednio-tylnej, jeżeli lampa znajduje się nisko, tak iż promienie rozchodzą się od dołu ku górze. Rozpoznanie różnicowe od ostrego serowatego zapalenia płuc zajmującego cały płat płuca (pneumonia caseosa pseudolobaris acuta) różni się przewlekłe pierwotne zapalenie płuc pła- towe gruźlicze skrytym początkiem i bardzo przewlekłym przebiegiem bezgorączkowym lub prawie bezgorączkowym. Od zapalenia bocznego dookoła gruźliczego zespołu pier- wotnego, które może być także dużych rozmiarów, różni się przewlekłe pierwotne płatowe zapalenie płuc gruźlicze późniejszym przeważnie wiekiem chorych (najczęściej między 20 a 40 rokiem życia) i bardzo po- wolnym przebiegiem z zejściem w zbliznowacenie po początkowym szyb- kim wytworzeniu się jamy w płucu. [patrz też: , odwrócona osmoza, magnez i witamina b6, powiększanie piersi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: magnez i witamina b6 odwrócona osmoza powiększanie piersi