Patogeneza suchot płuc.

W patogenezie suchot płuc przypisano przez dłuższy czas dużą rolę zakażeniu mieszanemu. Chodzi tu taj nie o te bakterie, które znajdują się nawet u osób zdrowych w górnych drogach oddechowych, w gardle i w jamie ustnej, lecz o te, które znajdowano w zawartości jam gruźliczych a nawet w ścianie jam i w samej tkance płucnej. Są to pneumokoki, bakterie ropotwórcze (paciorkowce, gronkowce) i inne. Utrzymywano, że zakażenie dodatkowe wywiera wpływ na przebieg suchot płuc, zwłaszcza że wywołuje gorączkę trawiącą. Zakażenie mieszane może zmniejszać oporność ustroju na prątki przez zwrócenie na siebie sił ustrojowych, niezbędnych do walki z prątkiem gruźlicy, albo też wywoływać zmiany wtórne, sprzyjające lub utrudniające rozwój prątków. Zwłaszcza beztlenowce wywołując zmiany zgorzelinowe i inne powikłania (zapalenie opłucnej itd.) mogą wywierać wpływ bardzo niekorzystny na ogólny stan chorych na gruźlicę płuc i na jej przebieg. Edward Korczyński już w r. 1905 stwierdził, że jady gruźlicze sprzyjają rozwojowi gronkowców, paciorkowców i pałeczki okrężnicy i zwiększają ich zjadliwość. Z prac innych autorów wynika, że bakterie ropotwórcze wywierają pewien wpływ na rozwój i zjadliwość prątków gruźlicy. Zatem chociaż dołączenie się innych bakterii może mieć pewien wpływ niekorzystny na przebieg suchot płuc, jest on w przeważnej większości przypadków tylko drugorzędny. Anatomia patologiczna.

Zmiany swoiste i nieswoiste w płucach, kojarząc się z sobą w najrozmaitszy sposób w czasie i przestrzeni, nadają ogromną różnorodność obrazowania anatomiczno-patologicznemu pospolitych suchot płuc. Znajdujemy w płucach ogniska świeże, serowaciejące, zwłókniałe, serowaciejące w środkowej części a włókniejące na obwodzie, jamy, przekrwienia dookoła ognisk, blizny, niedodmę jednych części płuc, rozdęcie i rozedmę innych itd. Najliczniejsze i najrozleglejsze zmiany stwierdza się w górnych częściach płuc. Tutaj są one także najstarsze. Prócz miąższu płucnego stwierdza się także zmiany w opłucnej, oskrzelach, naczyniach krwionośnych i limfatycznych i w innych narządach. Zmiany w oskrzelach bywają wysiękowe i wytwórcze. Mogą one wieść do owrzodzeń oskrzeli, zwłaszcza w postaci wysiękowej. W naczyniach krwionośnych powstają niekiedy zmiany wskutek osiedlania się prątków lub szerzenia się sprawy gruźliczej na ich ściany z zewnątrz. Wtedy naczynia czasami zarastają (obliteratio) a przy częściowym zniszczeniu- ściany może powstać tętniak. Tętniaki spostrzega się prawie wyłącznie w jamach gruźliczych. [więcej w: anatomia palpacyjna, Kabiny Sanitarne, pirymetamina ]
[hasła pokrewne: wkładki ortopedyczne poznań, ząb z włókna szklanego, lek do płukania zatok ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: lek do płukania zatok wkładki ortopedyczne poznań ząb z włókna szklanego