W pózniejszym okresie, gdy liczniejsze

W późniejszym okresie, gdy liczniejsze gruzełki ulegną zbliznowace- niu, stwierdza się zmniejszenie odpowiedniego pola szczytowego płuc- nego, tudzież wzmożenie drżenia piersiowego oraz szeptu, przytłumie- nie odgłosu opukowego i szmer pęcherzykowy z wydłużonym wydechem, zwykle bez rzężeń. Czasami słychać trzeszczenia, zależne od niedodmy szczytu, w innych przypadkach – rzężenia drobnobańkowe powstające w rozszerzonych oskrzelach szczytu. J eźeli sprawie towarzyszą zrosty opłucne, to drżenie piersiowe jest osłabione. W tych przypadkach, w których obraz chorobowy zależy od pierwotnego ogniska gruźliczego, usadowionego w szczycie płucnym, odczyn tuberkulinowy Pirqueta jest wybitnie dodatni. Badanie radiologiczne we wczesnym okresie gruźlicy płuc pro- sówkowej ogniskowej nie wykrywa zmian. W późniejszym .okresie (tabl. VIa) stwierdza się jednostajne zamglenie jednego ze szczytów płuc- nych, które mało wyjaśnia się podczas kaszlu, a niekiedy prócz tego jedną lub kilka plamek. W przypadkach pierwotnego ogniska w szczy- cie płucnym stwierdza się nadto ciemne okrągłe ognisko we wnęce, za- leżne od powiększenia węzłów chłonnych. Przy wysiewaniu prątki gruźlicy dostają się niekiedy także do du- żego krążenia. Wtenczas powstają przerzuty, najczęściej do błon surowiczych, wywołując zapalenie opłucnej, nieraz w postaci nawraca- jącej, osierdzia, lub, co bywa częściej, kilku błon surowiczych na raz. Przerzuty za pośrednictwem krwi mogą powstawać także w śledzionie, stawach, kościach, narządzie wzroku (gruzełki w naczyniówce – i w ciałku rzęskowym), w krtani, tarczycy, węzłach chłonnych ulegają- cych wtedy nieznacznemu obrzmieniu (micropolyadenopathia tuberculosa haematogenes), w skórze (rumień guzowaty), w nerkach, nadnerczach itd. Przerzuty do opon mózgowych (tuberculosis meningealis Deyckego) ce- chujące się anatomicznie tylko obecnością gruzełków w oponach bez wy- sięku wywołują przejściowe porażenie mięśni ocznych, kończyny itd., a czasami nawet niepokojący obraz zapalenia opon mózgowych. Przerzuty mają zwykle przebieg łagodny i kończą się przeważnie pra- wie zupełnym cofnięciem się wywołanych przez nie objawów. Objawy w zakresie innych narządów mogą powstać także na tle zatrucia ustroju jadami gruźliczymi. Nie mają one wtenczas podło-ża anatomicznego w postaci gruzełków . [hasła pokrewne: , przedłużanie rzęs, olej do włosów, zagęszczanie rzęs ]

Tags: , ,

Comments are closed.