W roli czynnika wyzwalajacego napad

W roli czynnika wyzwalającego napad widuje się niekiedy wysiłki. fizyczne, błędy dietetyczne, przeciągi itd. W, nowszych . cza- sach zwraca się coraz częściej uwagę na podłoże alergiczne sprawy. U wielu chorych spożycie określonych pokarmów może wyzwolić napad. U kobiet wi- duje się występowanie migreny w czasie miesiączkowania i znikania napadów w czasie ciąży. Często po klimakterium nie ma już nawrotów. U obojga płci spotkać można skargi na napady migreny po spółkowaniu. Z zasady jednak zdarza się to w przypadkach dyspareunii. U wrażliwych chorych bezsennie spędzona noc może spowodować napad migreny. W wielu przypadkach mi- greny stwierdza się agrawację histeryczną. Powikłanie to utrudnia rozpozna- nie. Gdy lekarz zauważy histerię, zwykle nie bierze dość poważnie. skarg mi- grenowych. W praktyce zetknąć się można z różnymi kaprysami przyrody. Tak np. niektórzy chorzy dostają migreny po spożyciu czekolady lub kawy, z dru- giej zaś kofeina uchodzi za jeden z najlepszych środków przeciw migrenicz- nym bólom głowy. Nierzadko stwierdza się, że migrena stanowi powikłanie innych spraw. Równocześnie np. może być skłonność do obrzęku Quinckego, do zaparcia spastycznego, do obostrzeń choroby Raynauda lub dusznicy bo- lesnej -Pierwsze napady migreny mogą też się pojawić np. równocześnie z roz- poczynającą się otyłością albo z wychudzeniem typu przysadkowego (Schal- tenbrand). N apad migreny rozpoczyna się zazwyczaj od okresu zwiastunów: kapryśny nastrój, wzmożona pobudliwość, uczucie znużenia, czasem pojawienie się mroczka, który rozszerza się w czasie napadu na całe pole widzenia. Istotą na- padu jest połowiczy ból głowy (stąd nazwa nadana przez Aretajosa hemicrania), odczuwany czasem głęboko, czasem raczej powierzchownie. Ból ten przeważnie osiąga takie rozmiary, że chory musi Ieżeć w łóżku, odczuwając przykro każdy . szmer i światło. Bólowi głowy towarzyszą wymioty, a przy- najmniej w lźejszychprzypadkach nudności. Najczęściej dotknięta jest, ta sama strona głowy, czasem jednak ból występuje po drugiej stronie, rzadko ogarnia obie strony. Zjawiska te kończą się po kilku godzinach, w rzadkich przypad- kach ból głowy trwa do dwóch dni, a wyjątkowo i dłużej. [przypisy: , odwrócona osmoza, olej lniany, kurs sep ]

Tags: , ,

Comments are closed.