Wczesny naciek gruzliczy spostrzega sie

Wczesny naciek gruźliczy spostrzega się najczęściej w okresie dojrze- wania płciowego i w wieku średnim. Poniżej 7 roku życia go nie spo- strzegano. Wczesny naciek może sadowić się w płucu wszędzie, przeważnie jednak sadowi się w boczno-tylnej części górnego płata, zwłasz- cza prawego poniżej poziomu obojczyla, odpowiednio do przebiegu odgałęzień oskrzela podszczytowego (bronchus subapicalis) lub szczytowego (bronchus apicalis) górnego płata w bocznej części, ra- czej nieco ku tyłowi. Jest to tzw. typ Assmana. W samym szczy- cie płucnym naciek wczesny spostrzegano bardzo rzadko. Redeker spostrzegał na 145 przypadków siedzibę nacieku wczesnego w okolicy podobojczykowej w 57,9%, w części środkowej pola płucnego w. 28,3%, w dolnej jego części w 11,7%, a w szczytach płuc tylko w 2,1% przypadków. Frischbier i Bec:kma.nn na 367 przypadków spostrzegali naciek wczesny w· prawym płucu w 56% (206 przypadków) i w lewym w 44% (161 przypadków). W materiale 2 Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie stwierdzono siedzibę nacieku wczesnego w polu wnękowo-obojczykowym w 79,8% w części środkowej pola płucnego przywnękowo w 16,5%, dolnych częściach płuc w 2,8% i w szczy- tach płuc w 0,9% (1 przypadek). Czasami bywa na raz kilka nacieków wczesnych. W innych przypad- kach nacieki wczesne powstają szybko po sobie, najczęściej w pobliżu wcięć międzypłatowych. Takie wczesne nacieki nazwano “siostrzanymi- nymi”. Ze stanowiska anatomiczno-patologicznego wczesny naciek jest ogniskiem ostrego ograniczonego odoskrzelowego zapalenia płuc, przeważnie serowaciejącego (broncho- pneumonia caseosa acuta). Według Assmanna naciek powstaje w części miąższu płucnego, przedtem nie zajętej gruźlicą. Wczesny naciek jest zwykle otoczony mniej więcej rozległym pasem zapalenia okołoognisko- wego. Samo ognisko bywa zazwyczaj małe, może być nawet mikrosko- pijne, natomiast zapalenie dookoła niego może być bardzo wielkie i nawet zajmować cały płat. [podobne: , odzież dla dzieci, odżywka do rzęs, bielizna damska sklep internetowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.