Z tematyka smierci wiaze sie

Z tematyką śmierci wiąże się chorobliwy lęk przed porodem (tocophobia); natomiast tzw. jadłowstręt, jeżeli nie jest wynikiem braku łaknienia, bywa najczęściej wyrazem lęku zaszczepionego atrogennie; chory boi się wówczas spożywania różnycli potraw rzekomo szkodliwych (tresophobia). Przesądy die- tetyczne spokrewnione są w ogóle z myśleniem magicznym; należy •tu prze- sądna wiara w dni .feralne lub liczby przynoszące nieszczęście, np. 13 (triskai- dekaphobia). Zdarzający się najczęściej w przebiegu depresji. endogennej, rza- dziej jako samodzielna nerwica lękowa, lęk na widok ostrych przedmiotów (aichmophobia) może się wiązać z obawą skaleczenia samego siebie albo ska- leczenia lub zabicia kogoś drugiego. Lęk ten graniczy więc z natręctwami myś- lowymi. Podobnie też objawem anankastycznym bywa lęk przed powalaniem się brudem (mysophobia), kurzem lub kałem (rupophobia), drobnoustrojami (bacteriophobia) albo w ogóle przed zarażeniem się gruźlicą (phthiseophobia), kiłą (syphilidbphobia) lub w ogóle przed zachorowaniem (nosophobia). Raczej tylko towarzyskie znaczenie ma lęk przed zarumienieniem się (ereuthophobia czyli erythrophobia). Na tych fobiach można dobrze obserwować wpływ lęku na układ mimowolny, gdyż następstwem jego jest z reguły silny rumieniec. To samo zjawisko można spostrzegać u ludzi, którzy boją się spocenia rąk; w ślad za którym to lękiem ręce istotnie stają się wilgotne i zimne. Podobnym lękiem jest obawa mimowolnej flatulencji w towarzystwie, w której towa- rzyszy istotnie napór wiatrów. Podobnej treści jest lęk zmoczenia się w to- warzystwie (enuresiphobla), któremu towarzyszy też parcie na mocz nawet przy wypróżnionym pęcherzu. Lęki te u niektórych ludzi doprowadzają do takich powikłań życiowych; że wreszcie występuje u nich lęk przed wystą- pieniem lęku(phobophobia). Wykaz fobii można by w ten sposób jeszcze długo ciągnąć. [hasła pokrewne: , olejki do włosów, ubranka dla niemowląt, olejek do włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.