Zespoly sytuacyjne sa najczesciej pochodzenia

Zespoły sytuacyjne są najczęściej pochodzenia histerycznego i wow- czas zalicza się je właśnie do zamroczeń. Zespoły, które tutaj były opisywane, nie różnią się od siebie niczym istotnym, co najwyżej tym, że albo jedna, albo druga cecha są przez chorego szczególnie podkreślane. Na przykład o zespole Gansera mówi się, jeżeli chory w odpowiedziach i w działaniu robi wszystko na opak; o zespole błazeńskim – jeżeli odgrywa według popularnych wyobra- żeń wariata; o pseudodemencji – jeżeli daje odpowiedzi takie, jak gdyby nic nie wiedział i wszystko zapomniał; o puerylizmie histerycznym – jeżeli zacho- wuje się jak małe dziecko. W praktyce najczęściej rozciąga się pojęcie zespołu ganserowskiego na wszystkie takie odczyny psychotyczne. Mówi się o nich, że są sytuacyjne, w tym znaczeniu, że pojawiają się jako reakcja na określone zawsze przykre sytuacje życiowe. Niektórzy używają też określenia “psychozy więzienne”, chociaż zacieśnia ono niepotrzebnie pojęcie sytuacji do więzienia. Nie tylko w więzieniu widzi się takie zespoły, ale i w wielu innych sytuacjach bez wyjścia, gdy zagrożonemu karą lub inną katastrofą życiową wydaje się, że nie pozostaje teraz nic jak tylko oszaleć. Chociaż cel i spodziewana korzyść tych zespo- łów sytuacyjnych są jasne, to jednak o tyle. nie osiągają one skutków, że zaburzenia psy- chiczne powstałe po dokonaniu czynu nie znoszą ani nie zmniejszają poczytalności w okresie dokonywania przestępstwa, mogą tylko odwlec wykonanie kary aż do chwili wyzdrowienia. Okoliczność ta wpływa czasem źle na możliwość wyleczenia chorego z psy- chozy zasadniczo uleczalnej. Czasem w histe- rycznych .psychozach sytuacyjnych, które po- . winny nosić znacznie słuszniejszą nazwę psy- choz rzekomych (pseudopsychosis), dochodzi do głosu zjawisko katatymii. Przejawia się ono najbardziej typowo w nienarnieci histe- rycznej (amnesia pithjati-ca), która może cza- sem stanowić niemal jedyny objaw stanu psy- chotycznego. Chory nie pamięta wówczas określonego wycinka czasu, w którym rozegrały się wstrząsające sceny, czy obcią- żające wydarzenia, czy inne fakty stanowiące uraz psychiczny. Niepamięć ta oczywiście ma charakter czynnościowy i względny, np. można ją uchylić za pomocą narkoterapii półśpiączkowej. [przypisy: , stomatolog Warszawa, olejek kokosowy na włosy, uprawnienia sep ]

Tags: , ,

Comments are closed.