Heparyna o niskiej masie cząsteczkowej do leczenia ostrego udaru niedokrwiennego czesc 4

Wszyscy byli Chińczykami. Stwierdzono, że czworo pacjentów nie kwalifikuje się do badania przed złamaniem kodu randomizacji (trzech pacjentów w grupie z dużą dawką z powodu oponiaka, parkinsonizmu i hipoglikemii oraz jeden w grupie otrzymującej małą dawkę z powodu raka nosogardzieli); ci pacjenci zostali wykluczeni z wszystkich późniejszych analiz. Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka pacjentów badania według grupy leczenia. Podstawowa charakterystyka 308 pacjentów włączonych do badania była podobna w trzech grupach, jak pokazano w Tabeli 1.
Wydarzenia podczas 10 dni leczenia
Tabela 2. Tabela 2. Zgony, powikłania i stosowanie niestosownych leków w 10-dniowym okresie leczenia, według grupy leczenia. Podczas 10-dniowego okresu leczenia zmarło 23 pacjentów (7,5 procent), a 28 miało powikłania prowadzące do wcześniejszego przerwania leczenia badanym lekiem. Przyczyny zgonu i rodzaje powikłań podano w Tabeli 2. Nie było znaczących różnic między trzema grupami pod względem liczby zgonów (P = 0,84) lub powikłań (P = 0,14). Niestezpieczone leki podawane w tym okresie, które mogą wpływać na wynik udaru, są również przedstawione w Tabeli 2.
Tabela 3. Tabela 3. Częstość występowania krwotocznej transformacji zawału, jak wykryto na drugim skanie CT w 10 dni, według grupy leczenia. Z wyjątkiem pierwszych 49 pacjentów, u których nie było wymagane drugie badanie TK, takie badanie przeprowadzano rutynowo pod koniec okresu leczenia. Dwunastu pacjentów zmarło bez drugiego badania TK, a u trzech pacjentów skanowanie nie było wykonywane po raz drugi, ponieważ pacjent odmówił udziału lub został zwolniony wcześnie ze szpitala (Tabela 3). Spośród 245 pacjentów, którzy mieli drugie skany, 22 (9,0 procent) miało dowody na krwotoczną transformację ich zawałów, która była bezobjawowa u wszystkich, z wyjątkiem jednego pacjenta (w grupie placebo) i nie doprowadziła od razu do śmierci. Nie było znaczących różnic między trzema grupami pod względem odsetka pacjentów z transformacją krwotoczną (P = 0,19).
Wynik na trzy miesiące
Tabela 4. Tabela 4. Śmiertelność i status funkcjonalny według grupy leczenia. Pod koniec trzech miesięcy po randomizacji zmarło 42 pacjentów (13,6 procent). Dwóch pacjentów w grupie z dużą dawką nie mogło być zlokalizowane. Przyczyny śmierci i status funkcjonalny pozostałych 264 pacjentów przedstawiono w Tabeli 4. Współczynnik ryzyka dla złego wyniku w grupie z dużą dawką w porównaniu z grupą placebo wynosił 0,83 (przedział ufności 95%, 0,66 do 1,05) , co odpowiada redukcji o 17 procent w stosunku do ryzyka względnego (95 procent przedziału ufności, -5 procent do 34 procent). Współczynnik ryzyka dla złego wyniku w grupie z niskimi dawkami w porównaniu z grupą placebo wynosił 0,95 (przedział ufności 95%, 0,76 do 1,17). Obserwowana tendencja sprzyjająca wpływowi heparyny o małej masie cząsteczkowej na wynik po trzech miesiącach nie była statystycznie istotna (P = 0,12).
Wynik w ciągu sześciu miesięcy
Rysunek 1. Ryc. 1. Wyniki pacjentów w każdej grupie leczenia Sześć miesięcy po randomizacji. U pacjentów leczonych heparyną drobnocząsteczkową (chi-kwadrat dla trendu = 8,066; P = 0,005) wystąpiło istotne, zależne od dawki, zmniejszenie ryzyka zgonu lub zależności u pacjentów leczonych heparyną drobnocząsteczkową (chi-kwadrat);
Pod koniec sześciu miesięcy po randomizacji zmarło 50 pacjentów (16,2%)
[więcej w: ząb z włókna szklanego, tattoo choker allegro, wkreceni cda ]

Tags: , ,

No Responses to “Heparyna o niskiej masie cząsteczkowej do leczenia ostrego udaru niedokrwiennego czesc 4”

 1. Weronika says:

  Mojej siostrze, w wieku 10 lat usunęli wyrostek

 2. Iga says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Makijaż permanentny kielce[...]

 3. Kill Switch says:

  Moja Mama miała tętniaka

 4. Patryk says:

  Article marked with the noticed of: profesjonalne młynki do kawy[...]

 5. Szymon says:

  Trzeba przede wszystkim dbać o siebie i zdrowe nawyki

Powiązane tematy z artykułem: tattoo choker allegro wkreceni cda ząb z włókna szklanego