Naciek wczesny podobojczykowy.

Naciek wczesny podobojczykowy jest, zdaniem tych anatomopatologów, zmianą późniejszą, powstającą na tle gruźlicy szczytowej, która bardzo często uchodzi uwagi rentgenologów, ogniska bowiem szczytowe są nieraz przykryte przez cień pierwszego żebra. W ten sposób godzą anatomopatolodzy teorię odszczytowego pochodzenia suchot płuc z nowszymi zdobyczami klinicznymi, uzyskanymi metodą radiologiczną. Na dowód słuszności swego zapatrywania anatomopatolodzy przytaczają bezsporny fakt kliniczny, że pierwsze objawy fizyczne suchot płuc nieraz dotyczą okolic nadobojczykowych. Nie uwzględnia się jednak przy tym tego, że zmiany w okolicy podobojczykowej nierzadko wywołują objawy fizyczne wyraźniejsze właśnie w dołku nadobojczykowym. Prócz tego jama, usadowiona pierwotnie w okolicy podobojczykowej, może z czasem okazać się powyżej obojczyka, jeżeli w sprawę gruźliczą zostanie wciągnięty szczyt płucny, który zapadając się pociągnie za sobą jamę ku górze. Niektórzy klinicyści sprzeciwiają się również uznaniu nacieku wczesnego za zmianę początkową suchot płuc. Swe stanowisko opierają na bardzo dokładnych seryjnych badaniach rentgenograficznych płuc tych samych osób w kilkoletnim okresie a nawet w okresie kilkonastoletnim poprzedzającym naciek. Tymi badaniami powiodło się nieraz stwierdzić w płucach ogniska, czasami bardzo drobne, cofające się z pozostawieniem tylko smugowatości. W związku z tym Bezaneon i jego szkoła utrzymują, że gruźlica płuc rozpoczyna się od zmian w zrębie płucnym (tramitis tuberculosa) dookoła naczyń chłonnych (pelivasculitis tuberculosa) i dookoła oskrzeli (peribronchitis tuberculosa). Zmiany te poprzedzają na długo powstanie pospolitych suchot płucnych. Za takim ujęciem sprawy przemawiają także nowsze seryjne badania radiologiczne, które pozwoliły śledzić rozwój gruźlicy w płucu przedtem zdrowym w czasie leczenia odmą opłucną drugiego chorego płuca. Okazało się, że nacieki wczesne, uznawane obecnie za początkową zmianę suchot płuc, powstającą w niezmienionej części płuca, w ogromnej większości przypadków poprzedza bardzo powoli rozwijająca się zmiana w odpowiednim miejscu zrębu płucnego (tramitis initialis) dookoła naczyń chłonnych okołozrazikowych i okołooskrzelowych. Zmiana ta powstaje na tle pierwotnego zakażenia gruźliczego płuca przedtem zdrowego. W jednych przypadkach ona wygasa, w innych natomiast powoli posuwa się wywołując gruźlicę śródmiąższową (tuberculosis pulmonum interstitialis). Wreszcie na jej tle może powstać ostre ograniczone odoskrzelowe zapalenie płuc (broncho pneumonia acuta órcumscripta tuberculosa) odpowiadające wczesnemu naciekowi. Jak zatem widać, zagadnienie patogenezy suchot płuc, pomimo znacznego rozszerzenia naszych wiadomości, nie jest jeszcze ostatecznie wyjaśnione. [więcej w: anatomia palpacyjna, Kabiny Sanitarne, pirymetamina ]
[podobne: gruźlica prosówkowa, sanmed kwidzyn, dymnica pospolita ]

Tags: , ,

No Responses to “Naciek wczesny podobojczykowy.”

  1. Blanka says:

    A co z innymi produktami?

  2. Julia says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu muzeum[...]

  3. Squatch says:

    Nie wiem sam czy mam nadciśnienie czy nie

Powiązane tematy z artykułem: dymnica pospolita gruźlica prosówkowa sanmed kwidzyn