Terapia immunosupresyjna zapalenia mięśnia sercowego

Mason i jego współpracownicy podają wyniki badań klinicznych nad immunosupresyjną terapią zapalenia mięśnia sercowego (problem z 3 sierpnia) .1 Funkcja komórek poprawiła się w takim samym stopniu wśród pacjentów losowo przydzielonych do leczenia konwencjonalnego i immunosupresyjnego, tak jak wśród osób, które otrzymały samą terapię konwencjonalną . McKenna i Davies, w towarzyszącym artykule redakcyjnym, zauważają, że wielu pacjentów z rozszerzoną kardiomiopatią ma immunohistochemiczne dowody zapalenia, mimo że mogą nie spełniać kryteriów Dallas dla histologicznej diagnozy zapalenia mięśnia sercowego, a autorzy nawiązują do pytania o potencjalną rolę immunosupresja w leczeniu kardiomiopatii rozstrzeniowej.2
Sześć lat temu w czasopiśmie donieśliśmy o wynikach randomizowanego badania prednizonowego z kardiomiopatią rozstrzeniową3, które są wyraźnie istotne dla diagnostycznych i terapeutycznych problemów podniesionych przez McKennę i Daviesa. Spośród 102 pacjentów z rozszerzoną kardiomiopatią w naszym badaniu tylko 2 spełniały surowe kryteria Dallas, ale kolejne 58 miało naciek komórkowy z fibroblastami lub limfocytami (lub oboma) lub innymi potencjalnymi wskaźnikami stanu zapalnego (odkładanie immunoglobulin wykryte na biopsji endomiokardialnej, pozytywne skany galowe, lub podwyższone szybkości sedymentacji erytrocytów). Te odkrycia, szczególnie biorąc pod uwagę problematyczną zmienność pomiędzy obserwatorami i empiryzm kryteriów Dallas, 4 podkreślają kliniczną nieadekwatność aktualnej nozologii zapalenia mięśnia sercowego i kardiomiopatii rozstrzeniowej. Jak sugerują McKenna i Davies, mogą istnieć podgrupy pacjentów z rozszerzoną kardiomiopatią, którzy mogą skorzystać z immunosupresji, ale nie mamy jednoznacznych sposobów ich identyfikacji.
Czterdzieści dziewięć pacjentów w naszym badaniu otrzymywało konwencjonalną terapię plus prednizon (60 mg dziennie przez trzy miesiące), a 52 otrzymywało samą konwencjonalną terapię. Wśród tych pacjentów (jak w przypadku Mason i wsp.), Funkcja komory poprawiła się niezależnie od tego, czy otrzymali terapię immunosupresyjną. Po trzech miesiącach frakcja wyrzutowa lewej komory wzrosła nieco bardziej w grupie prednizonowej (z 17,9 do 22,2 procent) niż w grupie kontrolnej (z 17,1 do 19,3 procent, p = 0,054). W prospektywnie zdefiniowanej podgrupie 60 pacjentów z pewnymi dowodami zapalenia mięśnia sercowego lub ogólnoustrojowego frakcja wyrzutowa lewej komory wzrosła (tj. Wzrosła o 5 procent lub więcej) u 67 procent pacjentów otrzymujących prednizon, ale tylko u 28 procent kontroli ( P = 0,004). Dane te podkreślają potrzebę dalszych badań w celu zidentyfikowania podgrup pacjentów z rozszerzoną kardiomiopatią, którzy mogą skorzystać z terapii immunosupresyjnej.
Robert E. Cunnion, MD
National Institutes of Health, Bethesda, MD 20892
Joseph E. Parrillo, MD
Rush-Presbyterian-St. Luke s Medical Center, Chicago, IL 60612
4 Referencje1. Mason JW, O Connell JB, Herskowitz A, i in. Badanie kliniczne immunosupresyjnej terapii zapalenia mięśnia sercowego. N Engl J Med 1995; 333: 269-275
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. McKenna WJ, Davies MJ. Immunosupresja w zapaleniu mięśnia sercowego. N Engl J Med 1995; 333: 312-313
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
3 Parrillo JE, Cunnion RE, Epstein SE, i in. Prospektywna, randomizowana, kontrolowana próba prednizon z powodu kardiomiopatii rozstrzeniowej. N Engl J Med 1989; 321: 1061-1068
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Shanes JG, Ghali J, Billingham ME i in. Intercserver – zmienność w patologicznej interpretacji wyników biopsji endomiokardialnej. Circulation 1987; 75: 401-405
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
Stan zapalny serca jest trudny do zdiagnozowania, a nawet jeśli zostanie zdiagnozowany, czy możemy go skuteczniej leczyć. Może to być wniosek z próby leczenia zapalenia mięśnia sercowego, ale został napisany 223 lata temu przez Jeana Baptiste Sénaga, lekarza Ludwika XV. Od tego czasu zbyt wiele się zmieniło, abyśmy chętnie zaakceptowali negatywne wyniki tego procesu.
Kryteria rozpoznania zapalenia mięśnia sercowego opierały się wyłącznie na wynikach mikroskopii świetlnej. Dzisiaj nawet Billingham z panelu patologów z Dallas stwierdza, że kryteria te zostały błędnie przedstawione jako klasyfikacja, która jest warunkiem sine qua non histologicznej diagnozy ostrego zapalenia mięśnia sercowego. Postępy w immunohistochemii (identyfikacja subpopulacji limfocytów, ekspresja antygenów o dużym układzie zgodności tkankowej, cząsteczek adhezyjnych i wiązania immunoglobulin w próbkach biopsyjnych) znacznie zwiększyła swoistość i czułość.2 Mikroskopia świetlna nie jest już standardem. Może nawet zidentyfikować niewłaściwych pacjentów w fazie florid wirusowej zapalenia mięśnia sercowego. Ponadto, martwica, która jest niezbędna do diagnozy aktywnego zapalenia mięśnia sercowego, jest prawie niemożliwa do wykrycia w niewielkiej próbce biopsyjnej, a jej zastosowanie jako kryterium diagnostycznego mogło wykluczyć pacjentów z przewlekłymi postaciami i cechami autoreaktywnymi, którzy mogliby najwięcej zyskać dzięki immunosupresja
Inne narzędzia diagnostyczne użyte w teście również były niewystarczające. Nie określono obecności enterowirusowego RNA ani DNA z adenowirusa, wirusa cytomegalii, wirusa Epsteina-Barr i wirusa grypy w próbkach biopsyjnych. Ich obecność wykluczałaby terapię immunosupresyjną, 4 ponieważ śmiertelność u zwierząt zakażonych wirusem Coxsackie-B3 z przetrwałym wirusem wzrasta wykładniczo.3
Ponadto czas trwania leczenia immunosupresyjnego był zbyt krótki. Ekstrapolacja danych na ryc. 2 artykułu Mason i in. pokazuje, że w grupie kontrolnej było dziewięć zgonów i cztery w grupie immunosupresyjnej po sześciu miesiącach, gdy leczenie przerwano. Pozytywny trend był już w tej chwili oczywisty. Co więcej, nie wszystkie środki immunosupresyjne są podobne. Przeglądy kontrolowanych prób 3,3,4 sugerują, że azatiopryna i prednizon są bardziej korzystne niż inne czynniki.
Bernhard Maisch, MD
Philipps University, D-35033 Marburg, Niemcy
Fulvio Camerini, MD
Ospedale Riuniti, I-34100 Trieste, Włochy
Heinz-Peter Schultheiss, MD
Benjamin Franklin University, D-12200 Berlin, Niemcy
4 Referencje1. Billingham ME. Rozpoznanie histopatologiczne i cechy morfologiczne ostrego zapalenia mięśnia sercowego. W: Banatvala JE, wyd. Wirusowe infekcje serca. Londyn: Edward Arnold, 1993: 32-58.
Google Scholar
2 Kuhl U, Noutsias M, Seeberg B, Schanwell M, Welp LB, Schultheiss HP. Przewlekłe zapalenie mięśnia sercowego pacjentów z klinicznie podejrzaną kardiomiopatią rozstrzeniową. J Card Fail 1994, 1: 13-25
Crossref MedlineGoogle Scholar
3. Maisch B, Herzum M, Schonian U. Czynniki immunomodulacyjne i leki immunosupresyjne w terapii zapalenia m
[przypisy: wassyl allegro, hydroksyzyna cena, praca sandomierz olx ]

Tags: , ,

No Responses to “Terapia immunosupresyjna zapalenia mięśnia sercowego”

 1. The Dude says:

  Ile razy juz to czytalem

 2. Slow Trot says:

  [..] Odniesienie w tekscie do medycyna portal[...]

 3. Kitchen says:

  Oczywiście poszłam po drugą opinię, żeby potwierdzić pierwszą

 4. Grzegorz says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: olejowanie włosów[...]

 5. Dagmara says:

  Co sądzicie o takiej metodzie leczenia

 6. Electric Player says:

  Article marked with the noticed of: poradnia psychologiczna[...]

 7. Marbles says:

  Polecam sobie poczytać tutaj o konsekwencjach

Powiązane tematy z artykułem: hydroksyzyna cena praca sandomierz olx wassyl allegro