Gruźlica szczytowa.

W przeciwieństwie do dawniejszych pojęć gruźlica szczytowa wiedzie do pospolitych suchot płuc i ma zazwyczaj przebieg łagodny. Natomiast przewlekła postępująca gruźlica płuc rozpoczyna się poza szczytami płuc i ma wyraźną skłonność do rozsiewania się drogą „śródprzewodową”. Tak się przedstawia, zdaniem nowoczesnych klinicystów, patogeneza odosobnionej gruźlicy płuc stanowiącej, według Rankego, trzeciorzędny okres gruźlicy płuc. Zresztą jeszcze w erze przedrentgenowskiej na długo przed Assmannem i Redekerem odzywały się głosy, że pierwsze objawy przewlekłej postępującej gruźlicy płuc dorosłych pojawiają się nierzadko w okolicy podobojczykowej (Laennec, Grancher i inni). Z dumą należy tutaj wspomnieć naszego rodaka Kazimierza Dłuskiego, który w r. 1904, a więc o wiele lat przed Assmannem opierając się tylko na badaniach podstawowymi metodami fizycznymi zauważył, że suchoty płuc u dorosłych nie zawsze zaczynają się w szczytach płuc. U wielu chorych – pisał Dłuski – dostrzegliśmy, że główne ogniska mieszczą się w prawym płucu z tyłu na przestrzeni od grzebienia do połowy łopatki. a w lewym płucu od przodu w drugim i trzecim międzyżebrzu w bliskości mostka. Chorzy z ogniskami tak umiejscowionymi stanowili 25% ogółu naszych pacjentów, a nawet 34%, jeśli usuniemy chorych III okresu (Turban), w którym zazwyczaj rysunek ognisk przestaje być wyraźny z powodu ich zlewania się. Ilość ta zatem jest bardzo znaczna. Ogniska te występują bądź oddzielnie, bądź jednocześnie u tego samego chorego. Kładziemy nacisk jeszcze na to, że w przypadkach, o których mowa, szczyty były albo prawidłowe, albo bardzo mało zajęte, podczas gdy we wspomnianych ogniskach były już objawy daleko posuniętej sprawy. Pomimo nowych zdobyczy w zakresie powstawania suchot płuc, wielu anatomopatologów utrzymuje nadal, że suchoty płuc dorosłych powstają z ognisk szczytowych. Ich zdaniem, ogniska te zwykle się goją na wzór pierwotnej zmiany gruźliczej. Jeżeli wygojenie nie nastąpi, to ognisko rozmięka i przy rozsiewaniu materiału zawierającego prątki może wieść do świeżych nacieków sadowiących się najczęściej poniżej obojczyka. Są to właśnie nacieki, nazwane przez Assmanna naciekami wczesnymi”, a uznane przez Reilekera za początek pospolitych suchot płuc. [więcej w: anatomia palpacyjna, Kabiny Sanitarne, pirymetamina ]
[więcej w: wkreceni cda, rezonans magnetyczny opole, olx krzesełko do karmienia ]

Tags: , ,

No Responses to “Gruźlica szczytowa.”

  1. Dark Horse says:

    Radziłabym osobom z włókniakiem udać się do lekarza

  2. Aleksandra says:

    Article marked with the noticed of: implanty zębowe ceny[...]

  3. Dredd says:

    Byłam już u dwóch dermatologów

Powiązane tematy z artykułem: olx krzesełko do karmienia rezonans magnetyczny opole wkreceni cda