Wentylacja w niezwykle wcześniaków i funkcji oddychania po 8 latach

Wspomagana wentylacja u bardzo wcześniaków (<28 tygodni ciąży) stała się mniej inwazyjna, ale nie jest jasne, czy takie zmiany w opiece związane są z poprawą w krótko- lub długoterminowym funkcjonowaniu płuc. Porównaliśmy zmiany w czasie stosowania wentylacji wspomaganej i terapii tlenowej w okresie noworodkowym oraz w funkcji płuc w wieku 8 lat u dzieci, których poród był wyjątkowo przedwczesny. Metody
Przeprowadziliśmy podłużną obserwację wszystkich osób, które przeżyły skrajne porody przedwczesne, które urodziły się w Wiktorii w Australii w trzech okresach – w latach 1991 i 1992 (225 niemowląt), 1997 (151 niemowląt) i 2005 (170 niemowląt). Dane okołoporodowe zebrano prospektywnie, w tym dane na temat czasu trwania i rodzaju zapewnionej wentylacji wspomaganej, czasu trwania terapii tlenowej i zapotrzebowania na tlen w wieku 36 tygodni. Przepływ powietrza wydechowego mierzono w wieku 8 lat, a wartości przeliczano na z dla wieku, wzrostu, grupy etnicznej i płci.
Wyniki
Czas trwania wentylacji wspomaganej znacznie wzrósł w czasie, z dużym wzrostem czasu trwania ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych. Pomimo wzrostu wykorzystania mniej inwazyjnej wentylacji w miarę upływu czasu, trwanie tlenoterapii i szybkość uzależnienia od tlenu w ciągu 36 tygodni wzrosły, a przepływy powietrza w wieku 8 lat były gorsze w 2005 r. Niż we wcześniejszych okresach. Na przykład dla roku 2005 w porównaniu z 1991-1992, średnia różnica wyników z dla stosunku wymuszonej objętości wydechowej w ciągu sekundy do wymuszonej pojemności życiowej wynosiła -0,75 (przedział ufności 95% [CI], -1,07 do -0,44; P <0,001), a dla roku 2005 w stosunku do 1997 średnia różnica wynosiła -0,53 (95% CI, -0,86 do -0,19, P = 0,002).
Wnioski
Pomimo znacznego wzrostu zastosowania mniej inwazyjnej wentylacji po urodzeniu, nie nastąpił znaczący spadek uzależnienia od tlenu po 36 tygodniach i brak znaczącej poprawy czynności płuc w dzieciństwie w czasie. (Finansowane przez Narodową Radę ds. Badań Medycznych i Medycznych Australii oraz Program Wsparcia Infrastruktury Operacyjnej Rządu Wiktoriańskiego.)
Wprowadzenie
Problemy z oddychaniem są powszechne po urodzeniu u bardzo wcześniaków (<28 tygodni ciąży), a większość tych niemowląt wymaga wspomaganej wentylacji, dopóki nie są wystarczająco dojrzałe i wystarczająco silne, aby oddychać samodzielnie. Jednak niedojrzałe płuca nie powinny być narażone na wyższe stężenia tlenu niż bardzo niskie poziomy w macicy lub ciśnienie w drogach oddechowych, które zapewniają wentylatory wspomagające oddychanie. Takie narażenie może zranić płuca, a uraz może powstrzymać rozwój płuc.1 Niektóre ekstremalnie wcześniaki stają się zależne od tlenu przez wiele tygodni, a następnie podlegają rozwojowi dysplazji oskrzelowo-płucnej.
Wspomagana wentylacja zmieniła się znacznie od lat 70. XX wieku, kiedy dominowała wentylacja zapewniona przez rurkę dotchawiczą.2 Mniej inwazyjne formy wentylacji, w tym stałe ciągłe ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP), z upływem czasu ewoluowały, aw niektórych ośrodkach medycznych stały się najbardziej powszechnymi sposobami wspomagania wentylacji po porodzie. Mniej inwazyjna wentylacja jest uważana za łagodniejszą – łatwiejszą w płucach – a zatem potencjalnie mniej szkodliwą
[przypisy: szpital orłowskiego czerniakowska, nzoz kraków, laserowe usuwanie włosów cena ]
[patrz też: seboradin fitocell, przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz kraków, objawy pozapiramidowe ]

Tags: , ,

No Responses to “Wentylacja w niezwykle wcześniaków i funkcji oddychania po 8 latach”

 1. Mule Skinner says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Gabinet Stomatologiczny[...]

 2. Hyper says:

  to nie jabłka, ażeby można je było spożywać w dowolnej ilości

 3. Zesty Dragon says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu catering dietetyczny Wrocław[...]

 4. Diana says:

  Sporo ciekawych informacji

Powiązane tematy z artykułem: objawy pozapiramidowe przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe nfz kraków seboradin fitocell